Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
12 days ago
1.6 kB
1
Indexable
Never
#include <iostream>
using namespace std;

namespace matematika {
  enum figurat_gjeometrike {
    KATROR, RRETH, TREKENDESH
  };

  enum figura_te_tjera {
    DREJTKENDESH, ROMB, PARALELOGRAM
  };

  enum ushtrime {
    MATRICA, VEKTOR, PLAN
  };

  void vlereso_figuren(figurat_gjeometrike f) {
    if (f == KATROR) {
      cout<<1<<endl;
    }
    else if(f==RRETH) {
      cout<<2<<endl;
    }
    else if (f == TREKENDESH) {
      cout<<3<<endl;
    }
  }
  void vlereso_figuren_tjtr(figura_te_tjera ft) {
    if (ft == DREJTKENDESH) {
      cout<<1<<endl;
    }
    else if(ft==ROMB) {
      cout<<2<<endl;
    }
    else if (ft == PARALELOGRAM) {
      cout<<3<<endl;
    }
  }
  void vlereso_ushtrimin(ushtrime u) {
    switch (u) {
      case MATRICA:
        cout<<"Ky eshte nje ushtrim i veshtire"<<endl;
        break;
      case VEKTOR:
        cout<<"Ky eshte nje ushtirm mesatar"<<endl;
        break;
      case PLAN:
        cout<<"Ky eshte nje ushtirm i thjeshte"<<endl;
        break;
      default:
        cout << "Ushtrimi i panjohur" << endl;
        break;
    }
  }
}
int main() {
  matematika::figurat_gjeometrike f1=matematika::KATROR;
  matematika::figura_te_tjera ft2=matematika::ROMB;
  matematika::ushtrime u1=matematika::MATRICA;
  return 0;
}
Leave a Comment