kolizja

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a month ago
374 B
4
Indexable
Never
def sprawdz_kolizje(self):
#ugryzienie ogona
    for segment in self.segmenty:
     if self.rect.topleft == segment.pozycja.topleft:
      return True
#wyjście poza ekran
    if self.rect.top < 0 or self.rect.top >= 608:
      return True
    if self.rect.left < 0 or self.rect.left >= 800:
      return True
    return False
Leave a Comment