Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
13 days ago
7.3 kB
3
Indexable
Never
# Danh sách các thuật ngữ thiên văn học bắt đầu bằng chữ P từ 61 đến 100 (không trùng với những từ cũ)
astro_terms_P_new = [
  ("Polaris", "Sao Bắc Đẩu", "Ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Tiểu Hùng."),
  ("Photon", "Photon", "Hạt cơ bản của ánh sáng."),
  ("Plutino", "Plutino", "Thiên thể nhỏ ngoài quỹ đạo sao Hải Vương có quỹ đạo cộng hưởng với sao Hải Vương."),
  ("Planetary Ring", "Vòng hành tinh", "Hệ thống các hạt nhỏ quay quanh hành tinh, như vòng của sao Thổ."),
  ("Proton", "Proton", "Hạt hạ nguyên tử mang điện tích dương trong hạt nhân nguyên tử."),
  ("Prestellar Core", "Lõi tiền sao", "Vùng đậm đặc trong đám mây phân tử chuẩn bị hình thành sao."),
  ("Photovoltaic Cell", "Pin quang điện", "Thiết bị chuyển đổi ánh sáng thành điện."),
  ("Polar Orbit", "Quỹ đạo cực", "Quỹ đạo của vệ tinh đi qua các cực của một hành tinh."),
  ("Pre-collapse", "Trước sụp đổ", "Giai đoạn của ngôi sao trước khi sụp đổ thành sao neutron hoặc lỗ đen."),
  ("Plage", "Plage", "Vùng sáng trên Mặt Trời thường liên quan đến các vùng hoạt động từ tính."),
  ("Photovoltaic Power", "Năng lượng quang điện", "Năng lượng được tạo ra từ ánh sáng mặt trời thông qua các tế bào quang điện."),
  ("Pulsating Star", "Sao biến quang", "Ngôi sao có độ sáng thay đổi do sự giãn nở và co lại của các lớp bên ngoài."),
  ("Prograde Orbit", "Quỹ đạo thuận hành", "Quỹ đạo của một thiên thể quay cùng chiều với hướng quay của hành tinh mẹ."),
  ("Pico-Jansky", "Pico-Jansky", "Đơn vị đo cường độ tín hiệu trong thiên văn radio."),
  ("Post-main-sequence", "Hậu dãy chính", "Giai đoạn tiến hóa của ngôi sao sau khi rời khỏi dãy chính."),
  ("Poynting Flux", "Dòng Poynting", "Lượng năng lượng được truyền qua một đơn vị diện tích trong một giây."),
  ("Pre-main Sequence Star", "Sao tiền dãy chính", "Ngôi sao trong giai đoạn hình thành trước khi nó vào dãy chính."),
  ("Proper Time", "Thời gian riêng", "Thời gian đo bởi một đồng hồ di chuyển cùng với vật thể."),
  ("Protocluster", "Tiền cụm sao", "Cụm sao đang trong giai đoạn hình thành."),
  ("Proton-Proton Chain", "Chuỗi proton-proton", "Quá trình nhiệt hạch trong các ngôi sao chủ yếu như Mặt Trời."),
  ("Population III Stars", "Sao dân số III", "Những ngôi sao đầu tiên hình thành sau Vụ Nổ Lớn."),
  ("Penrose Process", "Quá trình Penrose", "Cơ chế khai thác năng lượng từ lỗ đen quay."),
  ("Pair Production", "Sản xuất cặp", "Quá trình tạo ra một cặp hạt - phản hạt từ một photon có năng lượng cao."),
  ("Plasma Wave", "Sóng plasma", "Sóng truyền qua một môi trường plasma."),
  ("Pulsar Timing", "Định thời Pulsar", "Phương pháp đo thời gian xung của pulsar để nghiên cứu các hiện tượng thiên văn."),
  ("Phase Space", "Không gian pha", "Không gian lý thuyết trong đó tất cả các trạng thái có thể của một hệ thống được biểu diễn."),
  ("Photomosaic", "Ảnh ghép", "Hình ảnh lớn được tạo thành từ nhiều ảnh nhỏ ghép lại với nhau."),
  ("Phobos", "Phobos", "Một trong hai vệ tinh tự nhiên của sao Hỏa."),
  ("Planetesimal Hypothesis", "Giả thuyết Planetesimal", "Giả thuyết về sự hình thành của hệ mặt trời từ các hạt nhỏ."),
  ("Proper Velocity", "Tốc độ riêng", "Tốc độ thực sự của một thiên thể so với tốc độ biểu kiến."),
  ("Poynting Vector", "Vectơ Poynting", "Vectơ biểu diễn dòng năng lượng điện từ."),
  ("Perihelion Advance", "Sự tiến động cận nhật", "Sự thay đổi từ từ của điểm cận nhật của quỹ đạo hành tinh."),
  ("Proton-Alpha Reaction", "Phản ứng Proton-Alpha", "Phản ứng nhiệt hạch giữa proton và hạt alpha."),
  ("Prominence Eruption", "Sự phun trào vùng lồi", "Hiện tượng bùng phát khí từ bề mặt Mặt Trời."),
  ("Prestellar Cloud", "Đám mây tiền sao", "Đám mây phân tử trong giai đoạn trước khi hình thành sao."),
  ("Pulsar Glitch", "Sự gián đoạn Pulsar", "Sự thay đổi đột ngột trong chu kỳ quay của một pulsar."),
  ("Polar Cap", "Mũ cực", "Vùng băng ở các cực của một hành tinh."),
  ("Photometric System", "Hệ thống quang trắc", "Hệ thống đo lường ánh sáng từ các thiên thể."),
  ("Planck Length", "Chiều dài Planck", "Đơn vị chiều dài cơ bản trong cơ học lượng tử."),
  ("Post-AGB Star", "Sao hậu AGB", "Giai đoạn tiến hóa sau giai đoạn nhánh khổng lồ asymptotic."),
  ("Polarization Map", "Bản đồ phân cực", "Bản đồ biểu diễn sự phân cực của ánh sáng từ một thiên thể."),
  ("Protostellar Disk", "Đĩa tiền sao", "Đĩa vật chất xung quanh một ngôi sao đang hình thành."),
  ("Proplyd", "Proplyd", "Đĩa tiền hành tinh xung quanh các sao trẻ trong tinh vân Orion."),
  ("Planetary Migration", "Di cư hành tinh", "Quá trình hành tinh thay đổi quỹ đạo của mình trong hệ mặt trời."),
  ("Photon Epoch", "Kỷ nguyên Photon", "Giai đoạn trong sự tiến hóa của vũ trụ khi các photon đóng vai trò quan trọng."),
  ("Penrose Diagram", "Biểu đồ Penrose", "Biểu đồ biểu diễn không-thời gian trong thuyết tương đối rộng."),
  ("Pulsating Variable Star", "Sao biến quang xung", "Ngôi sao có độ sáng thay đổi do các chu kỳ xung."),
  ("Polar Vortex", "Xoáy cực", "Hệ thống áp suất thấp và xoáy ở các cực của một hành tinh."),
  ("Pleiades", "Tinh vân Pleiades", "Một cụm sao mở nằm trong chòm sao Kim Ngưu."),
  ("Pioneer Anomaly", "Hiện tượng lạ của Pioneer", "Sự bất thường trong gia tốc của các tàu vũ trụ Pioneer."),
  ("Proton Decay", "Phân rã Proton", "Quá trình giả định mà một proton có thể phân rã thành các hạt nhỏ hơn."),
  ("Polycyclic Aromatic Hydrocarbons", "Hydrocacbon thơm đa vòng", "Các phân tử hữu cơ tìm thấy trong không gian liên sao."),
  ("Parker Spiral", "Xoắn ốc Parker", "Hình dạng của từ trường mặt trời khi nó lan truyền qua hệ mặt trời."),
]

# Tạo workbook và worksheet
workbook = openpyxl.Workbook()
sheet = workbook.active
sheet.title = "Astronomical Terms P"

# Thêm tiêu đề cột
headers = ["Tên tiếng Anh", "Tên tiếng Việt", "Giải thích tiếng Việt"]
sheet.append(headers)

# Thêm dữ liệu từ 61 đến 120
for term in astro_terms_P_new:
  sheet.append(term)

# Lưu workbook
file_path = "/mnt/data/astronomical_terms_P_61_100.xlsx"
workbook.save(file_path)

file_path
Leave a Comment