Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
24 days ago
565 B
1
Indexable
Never
Zadanie LCD 2
Korzystając ze zrealizowanego wcześniej zadania związanego z komunikacją przez interfejs UART(odbiór znaków z monitora portu szeregowego a następnie w zależności od tego czy odebrany znak był wielką literą odesłanie go jako małej litery, jeśli był małą literą odesłanie go jako wielkiej litery, a jeśli był cyfrą lub innym znakiem odesłanie go bez modyfikacji), zmodyfikować je w taki sposób aby na wyświetlaczu LCD pojawiały się znaki przesyłane z komputera a następnie były one odsyłane do komputera po modyfikacji.
Leave a Comment