Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
7 months ago
2.3 kB
3
Indexable
Never
const canvas = document.getElementById('myCanvas');
const context = canvas.getContext('2d');

context.canvas.width = window.innerWidth
context.canvas.height = window.innerHeightconst circles = []; // Tablica przechowująca kółka

// Funkcja do rysowania kółka
function drawCircle(x, y, radius, color) {
 context.beginPath();
 context.arc(x, y, radius, 0, 2 * Math.PI);
 context.fillStyle = color;
 context.fill();
}

// Klasa reprezentująca kółko
class Circle {
 constructor(x, y, radius, color, speedX, speedY) {
  this.x = x;
  this.y = y;
  this.radius = radius;
  this.color = color;
  this.speedX = speedX;
  this.speedY = speedY;
 }

 update() {
  this.x += this.speedX;
  this.y += this.speedY;
  
  // Sprawdzanie kolizji z granicami canvasa
  if (this.x - this.radius < 0 || this.x + this.radius > canvas.width) {
   this.speedX *= -1; // Odwracanie kierunku po przekroczeniu granic
  }
  
  if (this.y - this.radius < 0 || this.y + this.radius > canvas.height) {
   this.speedY *= -1; // Odwracanie kierunku po przekroczeniu granic
  }
 }
}

// Tworzenie 5 kółek
for (let i = 0; i < 5; i++) {
 const x = Math.random() * canvas.width;
 const y = Math.random() * canvas.height;
 const radius = 20;
 const color = `rgb(${Math.random() * 255}, ${Math.random() * 255}, ${Math.random() * 255})`;
 const speedX = (Math.random() - 0.5) * 2; // Losowa prędkość X
 const speedY = (Math.random() - 0.5) * 2; // Losowa prędkość Y
 
 const circle = new Circle(x, y, radius, color, speedX, speedY);
 circles.push(circle); // Dodawanie kółka do tablicy
}

// Funkcja do renderowania kółek
function render() {
 context.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height); // Czyszczenie canvasa

 // Aktualizowanie i rysowanie kółek
 for (let i = 0; i < circles.length; i++) {
  const circle = circles[i];
  circle.update(); // Aktualizacja położenia kółka
  
  drawCircle(circle.x, circle.y, circle.radius, circle.color); // Rysowanie kółka na canvasie
 }

 requestAnimationFrame(render); // Rekurencyjne wywołanie funkcji render dla płynnej animacji
}

// Wywołanie funkcji render
render();