Kodas

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
4.8 kB
1
Indexable
Never
function createFolder() {
 var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
 var year = sheet.getRange("B1").getValue();
 var month = sheet.getRange("B2").getValue();
 var parentFolder = DriveApp.getRootFolder();
 var folderName = year + " " + month + " Mokiniu Saskaitos";
 var existingFolder = parentFolder.getFoldersByName(folderName);

 if (existingFolder.hasNext()) {
  return existingFolder.next();
 } else {
  return parentFolder.createFolder(folderName);
 }
}

function generateInvoices() {
 // Create the folder based on year and month
 var folder = createFolder();

 var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
 var year = sheet.getRange("B1").getValue();
 var month = sheet.getRange("B2").getValue();
 var data = sheet.getRange("B3:G" + sheet.getLastRow()).getValues();

 // Loop through the data and generate invoices
 for (var i = 0; i < data.length; i++) {
  var name = data[i][0];
  var email = data[i][1];
  var received = parseFloat(data[i][2]).toFixed(2) + "€"; // Format as a number with 2 decimal places and add Euro sign
  var spent = parseFloat(data[i][3]).toFixed(2) + "€";  // Format as a number with 2 decimal places and add Euro sign
  var amount = parseFloat(data[i][4]).toFixed(2) + "€"; // Format as a number with 2 decimal places and add Euro sign
  var compensation = parseFloat(data[i][5]).toFixed(2) + "€"; // Format as a number with 2 decimal places and add Euro sign

  // Create a Google Document as the invoice
  var doc = DocumentApp.create("Invoice for " + name + " - " + month);
  var body = doc.getBody();

  // Add static information to the invoice
  body.appendParagraph("SĄSKAITA");

  // Create a 1x2 table for the first cell on the left and second cell on the right
  var table = [];
  var firstRow = [];

  // First cell on the left
  var leftCellText = "UAB AMBER CATERING\n" +
   "Dūmų 3, Vilnius\n" +
   "Tel.868545888\n" +
   "El. paštas: ac.ritulia@gmail.com";

  firstRow.push(leftCellText);

  // Second cell on the right
  var rightCellText = "Rekvizitai mokantiems pavedimu:\n" +
   "Įmonės kodas .. 120857076\n" +
   "PVM kodas ...... LT208570716\n" +
   "sąskaita LT147300010155984049\n" +
   "„Swedbank“, AB\n" +
   "banko kodas 73000\n" +
   "Paskirtyje nurodykite:\n" +
   "mokinio vardą, pavardę, klasę";

  firstRow.push(rightCellText);

  // Add the 1x2 table to the document
  table.push(firstRow);
  body.appendTable(table);

  // Continue with the rest of your dynamic information and tables as before
  body.appendParagraph("Už " + year + " m. " + month + " mėnesio maitinimą\nmokinys(ė): " + name);
  body.appendParagraph(""); // One row gap

  // Add the table
  var table = [];
  table.push(["Paslaugos pavadinimas", "Suma Eur"]);
  table.push(["Gauta suma – apmokėta už suteiktas paslaugas", received]);
  table.push(["Sunaudota - suvalgyta per ataskaitinį laikotarpį", spent]);
  table.push(["Likutis*", amount]);
  table.push(["", "* Suma su minuso ženklu reiškia trūkumą lėšų „vaiko sąskaitoj“"]);
  body.appendTable(table);

  // Add spacing and additional information
  body.appendParagraph("");
  body.appendParagraph("PAPILDOMA INFORMACIJA:");
  body.appendParagraph("Savivaldybės kompensacija yra įtraukta į mokėtiną sumą.");
  body.appendParagraph("Mokėjimo grafoje „Likutis“ su minuso ženklu reiškia trūkumą lėšų vaiko sąskaitoje");
  body.appendParagraph("Už vaikų maitinimą mokama į priekį. Už einamąjį mėnesį mokama per pirmą einamojo mėnesio savaitę. Reikia susiskaičiuoti patiems kiek planuojate valgyti. Jei per einamąjį mėnesį neišnaudojote įmokėtų pinigėlių, permoka perkeliama į sekantį mėnesį.");
  body.appendParagraph("Pietų kaina...................................... 5,40");
  body.appendParagraph("Pavakarių kaina............................. 2,30");
  body.appendParagraph("Bendra dienos(pietūs-pavakariai) maitinimo kaina..... 7,70");
  body.appendParagraph("Jei pastebėjote klaidą mokėjimo pranešime, informuokite.");

  // Save and close the invoice document
  doc.saveAndClose();

  // Export the document as a Word file (docx)
  var docFile = DriveApp.getFileById(doc.getId());

  // Set the desired file name for the Word document
  var wordFileName = "Invoice for " + name + " - " + month + ".docx"; // Add ".docx" extension

  // Move the Word document to the desired folder
  folder.createFile(docFile.getBlob().setName(wordFileName));
 }
}

function onOpen() {
 var ui = SpreadsheetApp.getUi();
 ui.createMenu('Custom Menu')
  .addItem('Generate Invoices', 'generateInvoices')
  .addToUi();
}