Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
956 B
3
Indexable
Never
program vektor;
uses crt;
var I,modusz,median,atl,terj,terjmax,modd,szam,elozoszam,elozomodd:integer;
var atlag:real;
A:array [1..10] of integer;

begin
clrscr;
terj:=1;
terjmax:=1;
szam:=0;
elozoszam:=-1;
elozomodd:=0;
modusz:=0;
szam:=0;
randomize;
for i:=1 to 10 do
A[I]:=random (10);

for i:=1 to 10 do
begin
atl:= A[i]+atl; //szamok osszeadasa

if terj>A[i] then terj:=A[i]
else terj:=terj;
if terjmax<A[i] then terjmax:=A[i]
else terjmax:=terjmax;


elozomodd:=modd;
if A[i]=szam then modd:=modd+1;
if szam*modd>elozomodd*elozoszam then modusz:=modusz+szam;

szam:=szam+1;
elozoszam:= elozoszam+1;

write(A[I], ',');
end;


writeln;
writeln('A szamok osszege osszeadva:');
write(atl);

atlag:= atl div 10;
writeln;
writeln('szamok atlaga:');
write(atlag);

writeln;
writeln('terjedelem:');
write (terj);
write('-');
write(terjmax);

writeln;
writeln(modusz);

repeat until keypressed;
end.