Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
2 years ago
2.5 kB
2
Indexable
Never
#MINECRAFT

# Pobieramy kordy gracza. Wykorzystaj zmienne x, y, z do wykonywania poniższych zadań.
pozycja=player.position()
x=pozycja.get_value(Axis.X)
y=pozycja.get_value(Axis.Y)
z=pozycja.get_value(Axis.Z)


def podwodnySwiat():
  #Tworzymy konstrukcję szklaną
  blocks.fill(GLASS, world(x-10,y-10,z-10), world(x+10,y+10,z+10))
  #nalewamy wodę
  blocks.fill(WATER, world(x-9,y-9,z-9),world(x+9,y+9,z+9))
  # wywolaj funkcje utopiec
  utopiec(20)
  rafa()

# Zadanie 2
# Stwórz funkcję o nazwie utopiec z parametrem liczbaUtopcow i wywołaj ją w funkcji podwodnySwiat. Wywołując funkcję podajemy liczbę utopców, które chcemy zespawnować.
# Parametr wykorzystamy w pętli for w funkcji in range()
# Utopiec to DROWNED
def utopiec(liczbaUtopcow):
  for i in range(liczbaUtopcow):
    mobs.spawn(DROWNED, randpos(world(x-9,y-9,z-9),world(x+9,y+9,z+9)))

# Zadanie 3 
def ekwipunek():
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), TRIDENT, 1)
  mobs.enchant(mobs.target(NEAREST_PLAYER), "Unbreaking", 3)
  mobs.enchant(mobs.target(NEAREST_PLAYER), "Riptide", 1)

# Zadanie 4
# Stwórz funkcję o nazwie rafa i wywołaj ją w funkcji podwodnySwiat po utworzeniu zbiornika z wodą.
# Użyj polecenia blocks.place oraz randpos() żeby dodać różne rafy w losowym miejscu, wykorzystaj również pętlę for.
# Nazwy raf: TUBE_CORAL, BRAIN_CORAL, BUBBLE_CORAL, FIRE_CORAL, BUBBLE_CORAL_FAN
def rafa():
  rafy=[TUBE_CORAL,BRAIN_CORAL,BUBBLE_CORAL,FIRE_CORAL,BUBBLE_CORAL_FAN]
  # Petla dla kazdej kolejnej rafy
  for i in range(len(rafy)):
    # petla spawnujaca rafe - 10 razy w losowej pozycji
    for j in range(10):
      blocks.place(rafy[i],randpos(world(x-9,y-9,z-9), world(x+9,y+9,z+9)))
      
# Do wykonania tego zadania możesz wybrać też listę.
# W funkcji rafa stwórz listę o nazwie rafy i dodaj do niej parę raf różnego rodzaju.
# Za pomocą pętli 2 pętli for wybierz z listy rafy i umieść je w losowych miejscach w wodzie.


# Zadanie 5
# Funkcja zmieniająca tryb gry.
# Stwórz funkcję o nazwie trybGry i parametrze podanyTryb. Funkcję będziemy wywoływać na czacie komendą t podając parametr 0 lub 1.
# Kiedy podamy 0, gra powinna być w trybie przetrwania, a gracz powinien otrzymać efekt oddychania pod wodą. Kiedy podamy 1 powinien włączyć się tryb kreatywny.
# Wykorzystaj instrukcję warunkową if elif.
# Efekt oddychania pod wodą to WATER_BREATHING. Wykorzystaj go w funkcji mobs.apply_effect