Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
6.5 kB
1
Indexable
Never
import kaboom from "kaboom"

// initialize context
kaboom({
 background: [0, 0, 0]
})
//Ladataan hahmot/palikat
loadSprite("block", "sprites/block.png");
loadSprite("blue-block", "sprites/blue-block.png");
loadSprite("blue-brick", "sprites/blue-brick.png");
loadSprite("blue-evil-shroom", "sprites/blue-evil-shroom.png");
loadSprite("blue-steel", "sprites/blue-steel.png");
loadSprite("blue-surprise", "sprites/blue-surprise.png");
loadSprite("brick", "sprites/brick.png");
loadSprite("coin", "sprites/coin.png");
loadSprite("evil-shroom-1", "sprites/evil-shroom-1.png");
loadSprite("mario-standing", "sprites/mario-standing.png");
loadSprite("mushroom", "sprites/mushroom.png");
loadSprite("pipe-top", "sprites/pipe-top.png");
loadSprite("pipe-left", "sprites/Pipe-Left.png");
loadSprite("pipe-right", "sprites/Pipe-Right.png");
loadSprite("pipe-upper-left", "sprites/Pipe-Upper-Left.png");
loadSprite("pipe-upper-right", "sprites/Pipe-Upper-Right.png");
loadSprite("question", "sprites/question.png");
loadSprite("unboxed", "sprites/unboxed.png");
scene("game", ({ level, score }) =>{
layers(['bg', 'obj', 'ui'], 'obj')
const move_speed = 120
const jump_force = 400
const big_jump_force = 550
let current_jump_force = jump_force
const ENEMY_MOVESPEED = 30
const FALL_DEATH = 600
let isJumping = true
//Kartta ja muuttujat
const maps = [
 [
  '                  ',
  '                  ',
  '                  ',
  '                  ',
  '                  ',
  '   %  =*=%          ',
  '                  ',
  '             -+    ',
  '         ^  ^  ()    ',
  'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxx',
 ], [
  '£                 £',
  '£                 £',
  '£                 £',
  '£     @@@@@   s      £',
  '£         s s s     £',
  '£        s s s s s   -+£',
  '£   !    s s s s s s   ()£',
  'zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz',
 ]
]


const levelCfg = {
 width: 20,
 height: 20,
 '=': () => [sprite('block'), solid(), area()],
 'x': () => [sprite('brick'), solid(), area()],
 '$': () => [sprite('coin'), 'coin', area()],
 '%': () => [sprite('question'), 'coin-surprise', scale(0.5), solid(), area()],
 '*': () => [sprite('question'), 'mushroom-surprise', scale(0.5), solid(), area()],
 '}': () => [sprite('unboxed'), solid(), area()],
 '(': () => [sprite('pipe-left'), scale(0.5), solid(), area()],
 ')': () => [sprite('pipe-right'), scale(0.5), solid(), area()],
 '-': () => [sprite('pipe-upper-left'), scale(0.5), solid(), area(), 'pipe'],
 '+': () => [sprite('pipe-upper-right'), scale(0.5), solid(), area(), 'pipe'],
 '^': () => [sprite('evil-shroom-1'), body(), area(), solid(), 'dangerous'],
 '#': () => [sprite('mushroom'), 'mushroom', body(), area(),],
 '£': () => [sprite('blue-brick'), solid(), area(), scale(0.5),],
 'z': () => [sprite('blue-block'), solid(), area(), scale(0.5),],
 '@': () => [sprite('blue-surprise'), solid(), area(), 'coin-surprise'],
 '!': () => [sprite('blue-evil-shroom'), 'dangerous', scale(0.5), body(), area()],
 's': () => [sprite('blue-steel'), solid(), area(), scale(0.5),],
}
const gameLevel = addLevel(maps[level], levelCfg)

//Pistemäärä -teksti
const scoreGlobal = 0
const scoreLabel = add([
 text(scoreGlobal, { font: "sink" }),
 pos(30, 6),
 scale(1.5),
 layer('ui'),
 {
  value: scoreGlobal,
 }
])

//Taso -teksti
add([text('level ' + parseInt(level + 1), { font: "sink" }), pos(50, 6), scale(1.5)])

//Kun Mario saa sienen...
function big() {
 let timer = 0
 let isBig = false
 return {
  update() {
   if (isBig) { //Mario suurenee joksikin aikaa ja palaa takaisin ennalleen
    timer -= dt()
    if (timer <= 0) {
     this.smallify()
    }
   }
  },
  isBig() {
   return isBig
  }, //Muokataan hyppykorkeudet niin, että isompi Mario hyppää korkeammalle
  smallify() {
   this.scale = vec2(1)
   timer = 0
   isBig = false
   current_jump_force = jump_force
  },
  biggify(time) {
   this.scale = vec2(1.99)
   timer = time
   isBig = true
   current_jump_force = big_jump_force
  }
 }
}

//Pelaajan muuttujat
const player = add([
 sprite('mario-standing'),
 pos(30, 0),
 body(),
 area(),
 big()
])

player.action(() => {
 camPos(player.pos)
 if (player.pos.y >= FALL_DEATH) {
  go('lose', { score: scoreLabel.value })
 }
})

//Kun painetaan 'vasen nuolta' tai 'oikeaa nuolta', hahmo liikkuu sivuille
keyDown('left', () => {
 player.move(-move_speed, 0)
})
keyDown('right', () => {
 player.move(move_speed, 0)
})
player.action(() => {
 if (player.grounded()) {
  isJumping = false
 }
})
keyDown('space', () => {
 if (player.grounded()) {
  isJumping = true
  player.jump(current_jump_force)
 }
})

//Kun Mario lyö päänsä 'erityispalikoihin', niistä ilmestyy kolikoita tai sieniä
player.on('headbutt', (obj) => {
 if (obj.is('coin-surprise')) {
  gameLevel.spawn('$', obj.gridPos.sub(0, 1)),
   destroy(obj),
   gameLevel.spawn('}', obj.gridPos.sub(0, 0))
 }
 if (obj.is('mushroom-surprise')) {
  gameLevel.spawn('#', obj.gridPos.sub(0, 1)),
   destroy(obj),
   gameLevel.spawn('}', obj.gridPos.sub(0, 0))
 }
})
//Kun pelaaja menee piipusta alas, pääsee uuteen tasoon
player.collides('pipe', () => {
 keyPress('down', () => {
  go("game", {
   level: (level + 1) % maps.length,
   score: scoreLabel.value
  })
 })
})
//Sieni pistetään liikkumaan
action('mushroom', (m) => {
 m.move(20, 0)
})
//Kun Mario osuu sieneen, hän suurenee ja sieni katoaa
player.collides('mushroom', (m) => {
 player.biggify(6)
 destroy(m)
})
//Kun Mario ottaa kolikon, saa yhden pistemäärän lisää ja se päivitetään tekstiin, kolikko lopulta tuhotaan 
player.collides('coin', (c) => {
 scoreLabel.value++
 scoreLabel.text = scoreLabel.value
 destroy(c)
})

action('dangerous', (d) => {
 d.move(-ENEMY_MOVESPEED, 0)
})

player.collides('dangerous', (d) => {
 if (isJumping) {
  destroy(d)
 } else {
  go('lose', { score: scoreLabel.value })
 }
})

scene('lose', () => {
 add([
  text("GAME OVER! SCORE: " + scoreLabel.value, { size: 35, font: "sink" }),
  pos(width() / 2, height() / 2),
  origin("center"),
  layer("ui"),
 ])
})
 })
go("game", { level: 0, score: 0})