nord vpnnord vpn
Ad

send til alle eller 1+

Send et brev, vælg om det er til alle eller 1+ venner.
mail@pastecode.io avatar
unknown
php
a year ago
7.9 kB
28
Indexable
Never
Select (multi)

<select name="receiverid" -- ID (1,2,3,4,5+) men til alle venner er = All i stedet for for ID 1,2,3,4,5+

Send til alle: receiverid = (All) som poster til alle vennerne.
Send til en: receiverid = (nummer tal)Jeg ønsker at få dette script forneden her til at acceptere hvis man vælger send til alle vennerne, så send som "All" i name="receiverid"
og eller hvis blot man vælger 1 eller flere, så sæt nummertal fra listen over venner.
Det er blot med userID.

Nogen som kan løse dette ?
Kan ikke sende med dette script til alle på engang.

<script>
var style = document.createElement('style');
style.setAttribute("id","multiselect_dropdown_styles");
style.innerHTML = `
.multiselect-dropdown{
 display: inline-block;
 padding: 2px 5px 0px 5px;
 border-radius: 4px;
 border: solid 1px #ced4da;
 background-color: white;
 position: relative;
 background-image: url("data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 16 16'%3e%3cpath fill='none' stroke='%23343a40' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' stroke-width='2' d='M2 5l6 6 6-6'/%3e%3c/svg%3e");
 background-repeat: no-repeat;
 background-position: right .75rem center;
 background-size: 16px 12px;
}
.multiselect-dropdown span.optext, .multiselect-dropdown span.placeholder{
 margin-right:0.5em; 
 margin-bottom:2px;
 padding:1px 0; 
 border-radius: 4px; 
 display:inline-block;
}
.multiselect-dropdown span.optext{
 background-color:lightgray;
 padding:1px 0.75em; 
}
.multiselect-dropdown span.optext .optdel {
 float: right;
 margin: 0 -6px 1px 5px;
 font-size: 0.7em;
 margin-top: 2px;
 cursor: pointer;
 color: #666;
}
.multiselect-dropdown span.optext .optdel:hover { color: #c66;}
.multiselect-dropdown span.placeholder{
 color:#ced4da;
}
.multiselect-dropdown-list-wrapper{
 box-shadow: gray 0 3px 8px;
 z-index: 100;
 padding:2px;
 border-radius: 4px;
 border: solid 1px #ced4da;
 display: none;
 margin: -1px;
 position: absolute;
 top:0;
 left: 0;
 right: 0;
 background: white;
}
.multiselect-dropdown-list-wrapper .multiselect-dropdown-search{
 margin-bottom:5px;
}
.multiselect-dropdown-list{
 padding:2px;
 height: 15rem;
 overflow-y:auto;
 overflow-x: hidden;
}
.multiselect-dropdown-list::-webkit-scrollbar {
 width: 6px;
}
.multiselect-dropdown-list::-webkit-scrollbar-thumb {
 background-color: #bec4ca;
 border-radius:3px;
}
.multiselect-dropdown-list div{
 padding: 5px;
}
.multiselect-dropdown-list input{
 height: 1.15em;
 width: 1.15em;
 margin-right: 0.35em; 
}
.multiselect-dropdown-list div.checked{
}
.multiselect-dropdown-list div:hover{
 background-color: #ced4da;
}
.multiselect-dropdown span.maxselected {width:100%;}
.multiselect-dropdown-all-selector {border-bottom:solid 1px #999;}
`;
document.head.appendChild(style);

function MultiselectDropdown(options){
 var config={
  search:true,
  height:'15rem',
  placeholder:'Vælg flere modtagere',
  txtSelected:'selected',
  txtAll:'Send til alle dine venner',
  txtRemove: 'Fortryd',
  txtSearch:'Søg',
  ...options
 };
 function newEl(tag,attrs){
  var e=document.createElement(tag);
  if(attrs!==undefined) Object.keys(attrs).forEach(k=>{
   if(k==='class') { Array.isArray(attrs[k]) ? attrs[k].forEach(o=>o!==''?e.classList.add(o):0) : (attrs[k]!==''?e.classList.add(attrs[k]):0)}
   else if(k==='style'){ 
    Object.keys(attrs[k]).forEach(ks=>{
     e.style[ks]=attrs[k][ks];
    });
    }
   else if(k==='text'){attrs[k]===''?e.innerHTML='&nbsp;':e.innerText=attrs[k]}
   else e[k]=attrs[k];
  });
  return e;
 }

 
 document.querySelectorAll("select[multiple]").forEach((el,k)=>{
  
  var div=newEl('div',{class:'multiselect-dropdown',style:{width:config.style?.width??el.clientWidth+'px',padding:config.style?.padding??''}});
  el.style.display='none';
  el.parentNode.insertBefore(div,el.nextSibling);
  var listWrap=newEl('div',{class:'multiselect-dropdown-list-wrapper'});
  var list=newEl('div',{class:'multiselect-dropdown-list',style:{height:config.height}});
  var search=newEl('input',{class:['multiselect-dropdown-search'].concat([config.searchInput?.class??'form-control']),style:{width:'100%',display:el.attributes['multiselect-search']?.value==='true'?'block':'none'},placeholder:config.txtSearch});
  listWrap.appendChild(search);
  div.appendChild(listWrap);
  listWrap.appendChild(list);

  el.loadOptions=()=>{
   list.innerHTML='';
   
   if(el.attributes['multiselect-select-all']?.value=='true'){
    var op=newEl('div',{class:'multiselect-dropdown-all-selector'})
    var ic=newEl('input',{type:'checkbox'});
    op.appendChild(ic);
    op.appendChild(newEl('label',{text:config.txtAll}));
 
    op.addEventListener('click',()=>{
     op.classList.toggle('checked');
     op.querySelector("input").checked=!op.querySelector("input").checked;
     
     var ch=op.querySelector("input").checked;
     list.querySelectorAll(":scope > div:not(.multiselect-dropdown-all-selector)")
      .forEach(i=>{if(i.style.display!=='none'){i.querySelector("input").checked=ch; i.optEl.selected=ch}});
 
     el.dispatchEvent(new Event('change'));
    });
    ic.addEventListener('click',(ev)=>{
     ic.checked=!ic.checked;
    });
 
    list.appendChild(op);
   }

   Array.from(el.options).map(o=>{
    var op=newEl('div',{class:o.selected?'checked':'',optEl:o})
    var ic=newEl('input',{type:'checkbox',checked:o.selected});
    op.appendChild(ic);
    op.appendChild(newEl('label',{text:o.text}));

    op.addEventListener('click',()=>{
     op.classList.toggle('checked');
     op.querySelector("input").checked=!op.querySelector("input").checked;
     op.optEl.selected=!!!op.optEl.selected;
     el.dispatchEvent(new Event('change'));
    });
    ic.addEventListener('click',(ev)=>{
     ic.checked=!ic.checked;
    });
    o.listitemEl=op;
    list.appendChild(op);
   });
   div.listEl=listWrap;

   div.refresh=()=>{
    div.querySelectorAll('span.optext, span.placeholder').forEach(t=>div.removeChild(t));
    var sels=Array.from(el.selectedOptions);
    if(sels.length>(el.attributes['multiselect-max-items']?.value??5)){
     div.appendChild(newEl('span',{class:['optext','maxselected'],text:sels.length+' '+config.txtSelected}));     
    }
    else{
     sels.map(x=>{
      var c=newEl('span',{class:'optext',text:x.text, srcOption: x});
      if((el.attributes['multiselect-hide-x']?.value !== 'true'))
       c.appendChild(newEl('span',{class:'optdel',text:'🗙',title:config.txtRemove, onclick:(ev)=>{c.srcOption.listitemEl.dispatchEvent(new Event('click'));div.refresh();ev.stopPropagation();}}));

      div.appendChild(c);
     });
    }
    if(0==el.selectedOptions.length) div.appendChild(newEl('span',{class:'placeholder',text:el.attributes['placeholder']?.value??config.placeholder}));
   };
   div.refresh();
  }
  el.loadOptions();
  
  search.addEventListener('input',()=>{
   list.querySelectorAll(":scope div:not(.multiselect-dropdown-all-selector)").forEach(d=>{
    var txt=d.querySelector("label").innerText.toUpperCase();
    d.style.display=txt.includes(search.value.toUpperCase())?'block':'none';
   });
  });

  div.addEventListener('click',()=>{
   div.listEl.style.display='block';
   search.focus();
   search.select();
  });
  
  document.addEventListener('click', function(event) {
   if (!div.contains(event.target)) {
    listWrap.style.display='none';
    div.refresh();
   }
  });  
 });
}

window.addEventListener('load',()=>{
 MultiselectDropdown(window.MultiselectDropdownOptions);
});
</script>

nord vpnnord vpn
Ad