Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
906 B
2
Indexable
Never
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  On Error Resume Next
  Application.EnableEvents = False

  ' Değişiklik yapılan hücrenin A1 hücresi olup olmadığını kontrol edin
  If Target.Address = "$A$1" Then
    Dim valueToWrite As String
    valueToWrite = Target.Value
    
    Dim rowOffset As Integer
    rowOffset = 1
    
    ' A1 hücresinden aşağı doğru değeri yazın
    Do While valueToWrite <> ""
      ' A1 hücresindeki değeri, alttaki hücreye yazın
      Target.Offset(rowOffset, 0).Value = valueToWrite
      rowOffset = rowOffset + 1
      
      ' A1 hücresindeki değeri temizleyin ve bir sonraki değeri alın
      Target.Value = ""
      valueToWrite = Target.Offset(rowOffset, 0).Value
    Loop
  End If

  Application.EnableEvents = True
  On Error GoTo 0
End Sub