Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
2 years ago
699 B
5
Indexable
Never
//dodajemy tablicę, która przechowa adresy do grafik z kością
const obrazki = ["https://cdn.glitch.com/8fbc579f-3346-47a0-abbc-945a83abb962%2Fkosc - 1. png ? v = 1610038358032 ",

  "https://cdn.glitch.com/8fbc579f-3346-47a0-abbc-945a83abb962%2Fkosc - 2. png ? v = 1610038358080 ",

  "https://cdn.glitch.com/8fbc579f-3346-47a0-abbc-945a83abb962%2Fkosc - 3. png ? v = 1610038358032 ",

  "https://cdn.glitch.com/8fbc579f-3346-47a0-abbc-945a83abb962%2Fkosc - 4. png ? v = 1610038358142 ",

  "https://cdn.glitch.com/8fbc579f-3346-47a0-abbc-945a83abb962%2Fkosc - 5. png ? v = 1610038358032 ",

  "https://cdn.glitch.com/8fbc579f-3346-47a0-abbc-945a83abb962%2Fkosc - 6. png ? v = 1610038358193 "
];