Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
6 months ago
1.2 kB
1
Indexable
Never
{
				id: 4,
				title: "Ảnh",
				imageList: [
					"https://baotanglichsuquocgia.vn/DataFiles/2018/11/trung-bay-thuong-xuyen.png",
					"https://ik.imagekit.io/tvlk/blog/2023/08/bao-tang-lich-su-quoc-gia-5.jpg?tr=dpr-2,w-675",
					"https://photo-cms-vovworld.zadn.vn/w500/Uploaded/vovworld/thpsplu/2018_01_03/1_84540_ZWQY.jpg",
					"https://kiemsat.1cdn.vn/2018/04/13/img_5580.jpg",
					"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/14/Bao_tang_Luis_Finot.jpg/250px-Bao_tang_Luis_Finot.jpg",
					"https://cdn.lawnet.vn//uploads/NewsThumbnail/2019/05/29/113517bao-tang-lich-su-viet-nam-2.jpg",
					"https://media.mia.vn/uploads/blog-du-lich/Bao-tang-lich-su-Quoc-Gia-va-net-kien-truc-Phap-lang-man-06-1650990266.jpg",
					"https://cdn.sgtiepthi.vn/wp-content/uploads/2022/04/Bao-tang-Lich-su-Quoc-Gia-5d.jpg",
				],
			},
			{
				id: 5,
				title: "Video",
				videoList: [
					{
						title: "Bảo tàng Lịch sử Quốc gia | Nơi lưu giữ những giá trị lịch sử dân tộc",
						url: "tiohgoL2H_M",
					},
					{
						title: "Thăm quan bảo tàng lịch sử quốc gia ",
						url: "V1Q_KUd80Ts",
					},
				],
			},
Leave a Comment