Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
2 years ago
5.2 kB
7
Indexable
Never

#aktualne miejsce odrodzenia gracza, zmienne w zależnośći od checkpointu, ktróy zaliczymy
aktualnaPozycjaOdrodzenia=player.position()
#zmienna pomocnicza dzięki niej dany etap będzie tworzony raz w ramach jednej rozgrywki
czyEtap1=False
czyEtap2=False
czyEtap3=False
czyEtap4=False#budujemy schody oraz pierwszą platformę ładującą etap 1
def nowyParkour():
  #teleportujemy konstrukotr w okolice gracza
  builder.teleport_to(pos(5, 0, 0))
  #obracamy
  builder.face(EAST)
  for i in range(70):
    #konstruktor umieszcza blok schodów
    builder.place(PURPUR_STAIRS)
    #konstruktor przemieszcza się odpowiednio w przód,górę i lewo o podaną liczbę bloków
    builder.shift(1, 1, 0)
  #oznaczamy bieżącą pozycję konstruktora
  builder.mark()
  builder.shift(2, 0, -4)
  #konstruktor wypełnia przestrzeń blokami od znaku(mark) do obecnej pozycji
  builder.fill(DIAMOND_BLOCK)
player.on_chat("start", nowyParkour)


def smierc():
  #dodajemy przerwę żeby poprawnie działało odradzanie gracza na platformie checkpoint
  loops.pause(500)
  player.teleport(aktualnaPozycjaOdrodzenia)
player.on_died(smierc)


def etap1i2(obrotKonstruktora,rodzajToru,rodzajCheckpoint):
  #teleport konstruktora pod platformę i przesunięcie
  builder.teleport_to(pos(1, -4, 0))
  builder.mark()
  builder.face(EAST)
  for i in range(2):
    for j in range(5):
      #przesuwamy konstruktor
      builder.move(FORWARD, randint(3, 8))
      #tworzymy linie z danego bloku 
      builder.line(rodzajToru)
      #przesuwamy konstruktor w celu zrobienia przerwy pomiędzy blokami
      builder.move(FORWARD, randint(2, 3))
      #oznaczamy aktulaną pozycję żeby to od niej budowała się kolejna linia
      builder.mark()
      #obrót konstruktora
    builder.turn(obrotKonstruktora)
  builder.mark()
  builder.shift(2, 0, -4)
  builder.fill(rodzajCheckpoint)


def etap3():
  #tworzymy kulę ze szlamu
  shapes.sphere(SLIME_BLOCK, pos(4, -30, 0), 1, ShapeOperation.REPLACE)
  builder.teleport_to(pos(6, -32, 0))
  builder.mark()
  builder.face(EAST)
  #ustawiamy pozycję pierwotną póżniej wrócimy w to miejsce konstruktorem i bęziemy dodawać ogień
  builder.set_origin()
  builder.move(FORWARD, 65)
  builder.line(NETHERRACK)
  #wracamy aby dodać ogień
  builder.teleport_to_origin()
  builder.move(UP, 1)
  for i in range(11):
    builder.move(FORWARD, randint(3, 8))
    builder.place(FIRE)
  #budowa platformy
  builder.mark()
  builder.shift(2, 0, -4)
  builder.fill(MOSS_STONE)


def etap4():
  #projektujemy skok wiary
  builder.move(DOWN, 30)
  builder.face(SOUTH)
  builder.move(FORWARD, 6)
  #budujemy studnię z wodą
  builder.mark()
  builder.shift(2, 2, 2)
  builder.fill(BRICKS)
  builder.shift(-1, 0, -1)
  builder.place(WATER)
  builder.move(FORWARD, 4)
  builder.set_origin()
  #pętla tworząca schody spieralne kończy swoje działanie kiedy gracz stanie na ostatniej platformie
  while not (blocks.test_for_block(SEA_LANTERN, pos(0, -1, 0))):
    builder.teleport_to_origin()
    builder.face(SOUTH)
    #budowanie schodów w każdej chwili może być przerwane kiedy gracz stanie na ostatniej platformie
    for i in range(30):
      if not blocks.test_for_block(SEA_LANTERN, pos(0, -1, 0)):
        builder.place(POLISHED_GRANITE)
        builder.move(FORWARD, 1)
        builder.move(UP, 1)
        builder.turn(RIGHT_TURN)
      else:
        break
    builder.mark()
    builder.shift(-2, 0, 2)
    builder.fill(SEA_LANTERN)
    builder.teleport_to_origin()
    builder.face(SOUTH)
    #podmieniamy schody na blok magmy
    for i in range(30):
      if not blocks.test_for_block(SEA_LANTERN, pos(0, -1, 0)):
        builder.place(MAGMA_BLOCK)
        builder.move(FORWARD, 1)
        builder.move(UP, 1)
        builder.turn(RIGHT_TURN)
        loops.pause(1000)
      else:
        break
  #gracz otrzymuje perłe kresu, która posłuży do teleportacji
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), ENDER_PEARL, 1)
#pętla sterująca ładowaniem etapów oraz system checkpoint
while True:
  if blocks.test_for_block(DIAMOND_BLOCK, pos(0, -1, 0)) and not czyEtap1:
    #aktualizujemy pozycje gracza
    aktualnaPozycjaOdrodzenia = player.position()
    czyEtap1 = True
    etap1i2(RIGHT_TURN,SLIME_BLOCK,GOLD_BLOCK)
    

  elif blocks.test_for_block(GOLD_BLOCK, pos(0, -1, 0)) and not czyEtap2:
    aktualnaPozycjaOdrodzenia = player.position()
    czyEtap2 = True
    etap1i2(LEFT_TURN,MAGENTA_STAINED_GLASS_PANE,BEDROCK)
    

  elif blocks.test_for_block(BEDROCK, pos(0, -1, 0)) and not czyEtap3:
    aktualnaPozycjaOdrodzenia = player.position()
    czyEtap3 = True
    etap3()
    

  elif blocks.test_for_block(MOSS_STONE, pos(0, -1, 0)) and not czyEtap4:
    aktualnaPozycjaOdrodzenia = player.position()
    czyEtap4 = True
    etap4()