Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
426 B
3
Indexable
Never
function usun_opis_na_dole_na_podstronie_2_i_powyzszych($content) {
  // Sprawdź, czy jesteśmy na podstronie i jej numer jest większy lub równy 2
  if (is_page() && get_query_var('page') >= 2) {
    // Usuń opis na dole strony
    $content = preg_replace('/<p>Opis na dole strony<\/p>/', '', $content);
  }
  return $content;
}
add_filter('the_content', 'usun_opis_na_dole_na_podstronie_2_i_powyzszych');