Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
841 B
1
Indexable
Never
function schedule_flush_cache($post_id, $coupon) {
  // Pobierz datę opublikowania kuponu
  $publish_date = get_post_time('U', false, $post_id);

  // Dodaj minutę do daty opublikowania
  $scheduled_time = $publish_date + 60;

  // Zaplanuj zadanie CRON
  wp_schedule_single_event($scheduled_time, 'flush_redis_cache');
}
add_action('woocommerce_coupon_options_save', 'schedule_flush_cache', 10, 2);

function flush_redis_cache() {
  // Sprawdź, czy klasa Redis jest dostępna
  if (class_exists('Redis')) {
    $redis = new Redis();
    
    // Połącz z serwerem Redis
    if ($redis->connect('127.0.0.1', 6379)) {
      // Wyczyść całą pamięć podręczną Redis
      $redis->flushAll();
    }
  }
}
add_action('flush_redis_cache', 'flush_redis_cache');