Exemple programa edats

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
2 years ago
142 B
1
Indexable
Never
nom=input("Pregunta pel nom: ")
edat=input(int("Pregunta per l'edat: ")

if (condició):
    mostra per pantalla
else:
    mostra per pantalla