Untitled

mail@pastecode.io avatarunknown
typescript
2 months ago
2.3 kB
1
Indexable
Never
{
 inventoryid: 1730,
 isbn: 9786004053211,
 title: 'ایکیگای: راز ژاپنی‌ها در داشتن عمر طولانی و زندگی شاد',
 authors: 'هکتور گارسیا، فرانسسک میرالس',
 translator: 'گلی نژادی',
 publisher: 'نشر ثالث',
 pagenumber: 144,
 weight: 266,
 medium: 'رقعی',
 categories: '150-Psychology',
 tag: 'sanitationhealthf,bestpublishersf,psychologyf',
 description: 'ک ضرب المثال ژاپنی وجود دارد که می گوید "همینکه فعال باشید باعث می شود شما صد سال عمر کنید." بنا بر گفته ی ژاپنی ها ، همه یک "ایکیگای" دارند: یعنی دلیلی برای زندگی. و به گفته ساکنان دهکده ی ژاپن با افرادی که بیشترین طول عمر را در میان مردم جهان دارند، یافتن آن "ایکیگای" کلید زندگی شادتر و طولانی تر است. داشتن حس قوی "ایکیگای" - جایی که اشتیاق ، مأموریت ها، پیشه و فن با هم تلاقی می کنند - به این معنی است که هر روز سرشار از معنا می شود. این همان دلیلی است که ما صبح از خواب بیدار می شویم و همچنین دلیلی است که بسیاری از ژاپنی ها هرگز واقعا بازنشسته نمی شوند (در واقع هیچ کلمه ای در زبان ژاپنی وجود ندارد که معنای بازنشستگی داشته باشد). آنها همیشه فعال هستند و در آنچه به آن علاقمندند مشغول به کار هستند ، زیرا آنها یک هدف واقعی در زندگی پیدا کرده اند: خوشبختی یعنی همیشه مشغول بودن!',
 timestamp: '2023-07-29T09:17:14.727+00:00',
 cut_price: 179214,
 sell_price: 721000,
 current_price: 1200000,
 buy_status1: 2,
 buy_status2: 1,
 buy_status3: 0,
 buy_status4: 2,
 sell_status1: 2,
 sell_status2: 0,
 sell_status3: 0,
 sell_status4: 2,
 image_address: 'https://www.media.rebox.ir/Image/50/9786004053211.jpg',
 current_discount: 0,
 location: 'B-90',
 chooback: 0,
 show: 1,
 operator: '09128369474',
 bookurl: '1730-کتاب-ایکیگای'
}