Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
12 kB
1
Indexable
Never
CREATE DATABASE Szpital;

CREATE TABLE Katalog_wizyt (
 id_wizyty INT NOT NULL PRIMARY KEY,
 id_pracownika INT,
 id_pacjenta INT,
 id_czynnosci INT,
 data_godzina_wizyty DATETIME,
);

CREATE TABLE Pacjent (
 id_pacjenta INT NOT NULL PRIMARY KEY,
 pesel VARCHAR(11),
 imie VARCHAR(15) ,
 nazwisko VARCHAR(20) ,
 data_urodzenia DATE ,
 stan_powazny BIT,
 choroby_pacjenta INT,
);

CREATE TABLE Czynnosc_medyczna (
 id_czynnosci INT NOT NULL PRIMARY KEY,
 typ_czynnosci VARCHAR(50),
);

CREATE TABLE Diagnoza (
 id_diagnozy INT NOT NULL PRIMARY KEY,
 id_wizyty INT,
 nazwa VARCHAR(20),
 opis VARCHAR(100),
 FOREIGN KEY (id_wizyty) REFERENCES Katalog_wizyt (id_wizyty)
);

CREATE TABLE Choroby (
 id_choroby INT NOT NULL PRIMARY KEY,
 nazwa_choroby VARCHAR(50),
 objawy VARCHAR(150),
);

CREATE TABLE Personel_szpitala (
 id_pracownika INT NOT NULL PRIMARY KEY,
 pesel VARCHAR(11),
 imie VARCHAR(15),
 nazwisko VARCHAR(20) ,
 data_urodzenia DATE,
 stanowisko VARCHAR(100) ,
 dostepne_czynnosci INT,
);

CREATE TABLE Zabieg (
 id_zabiegu INT NOT NULL PRIMARY KEY,
 id_diagnozy INT,
 data_godzina_zabiegu DATETIME,
 opis VARCHAR(100),
 id_pracownika INT,
 id_pacjenta INT,
 FOREIGN KEY (id_diagnozy) REFERENCES Diagnoza(id_diagnozy),
 FOREIGN KEY (id_pacjenta) REFERENCES Pacjent(id_pacjenta)
);ALTER TABLE Katalog_wizyt ADD FOREIGN KEY (id_pracownika) REFERENCES 
Personel_szpitala(id_pracownika);


ALTER TABLE Katalog_wizyt ADD FOREIGN KEY (id_pacjenta) REFERENCES 
Pacjent(id_pacjenta);


ALTER TABLE Katalog_wizyt ADD FOREIGN KEY (id_czynnosci) REFERENCES 
Czynnosc_medyczna(id_czynnosci);


ALTER TABLE Pacjent ADD FOREIGN KEY (choroby_pacjenta) REFERENCES 
Choroby(id_choroby);


ALTER TABLE Personel_szpitala ADD FOREIGN KEY (dostepne_czynnosci) 
REFERENCES Czynnosc_medyczna(id_czynnosci);


ALTER TABLE Zabieg ADD FOREIGN KEY (id_pracownika) REFERENCES 
Personel_szpitala(id_pracownika);-- Czynnosc_medyczna
INSERT INTO Czynnosc_medyczna (id_czynnosci, typ_czynnosci)
VALUES (1, 'badanie_okresowe');

INSERT INTO Czynnosc_medyczna (id_czynnosci, typ_czynnosci)
VALUES (2, 'wizyta_rehabilitacyjna');

INSERT INTO Czynnosc_medyczna (id_czynnosci, typ_czynnosci)
VALUES (3, 'szczepienie');

INSERT INTO Czynnosc_medyczna (id_czynnosci, typ_czynnosci)
VALUES (4, 'badanie_EKG');

INSERT INTO Czynnosc_medyczna (id_czynnosci, typ_czynnosci)
VALUES (5, 'testy_alergiczne');

INSERT INTO Czynnosc_medyczna (id_czynnosci, typ_czynnosci)
VALUES (6, 'zmiana_opatrunkow');

INSERT INTO Czynnosc_medyczna (id_czynnosci, typ_czynnosci)
VALUES (7, 'szycie_ran');

INSERT INTO Czynnosc_medyczna (id_czynnosci, typ_czynnosci)
VALUES (8, 'usuniecie_ciala_obcego');

INSERT INTO Czynnosc_medyczna (id_czynnosci, typ_czynnosci)
VALUES (9, 'zdjecie_gipsu');

INSERT INTO Czynnosc_medyczna (id_czynnosci, typ_czynnosci)
VALUES (10, 'operacja_chirurgiczna');-- Personel_szpitala
INSERT INTO Personel_szpitala (id_pracownika, pesel, imie, nazwisko, 
data_urodzenia, stanowisko, dostepne_czynnosci)
VALUES (1, '81121108231', 'Jan', 'Nowak', '1981-12-11', 'Chirurg', 10);

INSERT INTO Personel_szpitala (id_pracownika, pesel, imie, nazwisko, 
data_urodzenia, stanowisko, dostepne_czynnosci)
VALUES (2, '78010304740', 'Alicja', 'Zareba', '1978-11-03', 'Chirurg', 8);

INSERT INTO Personel_szpitala (id_pracownika, pesel, imie, nazwisko, 
data_urodzenia, stanowisko, dostepne_czynnosci)
VALUES (3, '89100676618', 'Andrzej', 'Niecioporuk', '1989-10-06', 
'Chirurg', 10);

INSERT INTO Personel_szpitala (id_pracownika, pesel, imie, nazwisko, 
data_urodzenia, stanowisko, dostepne_czynnosci)
VALUES (4, '68072824377', 'Jaroslaw', 'Andrzejewski', '1968-07-28', 
'Lekarz pierwszego kontaktu', 5);

INSERT INTO Personel_szpitala (id_pracownika, pesel, imie, nazwisko, 
data_urodzenia, stanowisko, dostepne_czynnosci)
VALUES (5, '96072697868', 'Urszula', 'Las', '1996-07-26', 
'Fizjoterapeutka', 2);

INSERT INTO Personel_szpitala (id_pracownika, pesel, imie, nazwisko, 
data_urodzenia, stanowisko, dostepne_czynnosci)
VALUES (6, '80123054928', 'Magdalena', 'Jastrzab', '1980-12-30', 
'Kardiolog', 4);

INSERT INTO Personel_szpitala (id_pracownika, pesel, imie, nazwisko, 
data_urodzenia, stanowisko, dostepne_czynnosci)
VALUES (7, '77101843272', 'Robert', 'Drewicki', '1977-10-18', 'Chirurg', 
7);

INSERT INTO Personel_szpitala (id_pracownika, pesel, imie, nazwisko, 
data_urodzenia, stanowisko, dostepne_czynnosci)
VALUES (8, '56081766991', 'Wiktor', 'Kowalczyk', '1956-08-17', 
'Pielegniarz', 9);

INSERT INTO Personel_szpitala (id_pracownika, pesel, imie, nazwisko, 
data_urodzenia, stanowisko, dostepne_czynnosci)
VALUES (9, '81022244269', 'Norbert', 'Niemiecki', '1981-02-22', 
'Fizjoterapeuta', 1);

INSERT INTO Personel_szpitala (id_pracownika, pesel, imie, nazwisko, 
data_urodzenia, stanowisko, dostepne_czynnosci)
VALUES (10, '67030835525', 'Aleksandra', 'Maj', '1967-03-08', 'Lekarz 
pierwszego kontaktu', 5);

-- Choroby
INSERT INTO Choroby (id_choroby, nazwa_choroby, objawy)
VALUES (1, 'astma', 'dusznosc, trudnosci w mowieniu');

INSERT INTO Choroby (id_choroby, nazwa_choroby, objawy)
VALUES (2, 'cukrzyca', 'wzmozony glod, suchosc w ustach, czeste oddawanie 
moczu');

INSERT INTO Choroby (id_choroby, nazwa_choroby, objawy)
VALUES (3, 'otylosc', 'nadmierna ilosc tkanki tluszczowiej');

INSERT INTO Choroby (id_choroby, nazwa_choroby, objawy)
VALUES (4, 'padaczka', 'drgawki, utrata przytomnosci, piana z ust');

INSERT INTO Choroby (id_choroby, nazwa_choroby, objawy)
VALUES (5, 'HIV/AIDS', 'goraczka, nudnosci, powiekszenie wezlow 
chlonnych');

INSERT INTO Choroby (id_choroby, nazwa_choroby, objawy)
VALUES (6, 'osteoporoza', 'nadmierne złamania kosci');

INSERT INTO Choroby (id_choroby, nazwa_choroby, objawy)
VALUES (7, 'nowotwor', 'zmiany na skorze, nadmierne chudniecie');

INSERT INTO Choroby (id_choroby, nazwa_choroby, objawy)
VALUES (8, 'stwardnienie_rozsiane', 'zaburzenia czucia, mrowienie');

INSERT INTO Choroby (id_choroby, nazwa_choroby, objawy)
VALUES (9, 'miazdzyca', 'bol brzucha, zawroty glowy, latwiejsze meczenie 
sie');

INSERT INTO Choroby (id_choroby, nazwa_choroby, objawy)
VALUES (10, 'niewydolnosc_serca', 'oslabienie, dusznosc, suchy kaszel');

-- Pacjent
INSERT INTO Pacjent (id_pacjenta, pesel, imie, nazwisko, data_urodzenia, 
stan_powazny, choroby_pacjenta)
VALUES (1, '91081268411', 'Andrzej', 'Grabowski', '1991-08-12', 0, 10);

INSERT INTO Pacjent (id_pacjenta, pesel, imie, nazwisko, data_urodzenia, 
stan_powazny, choroby_pacjenta)
VALUES (2, '54051062434', 'Janusz', 'Malinowski', '1954-05-10', 0, 1);

INSERT INTO Pacjent (id_pacjenta, pesel, imie, nazwisko, data_urodzenia, 
stan_powazny, choroby_pacjenta)
VALUES (3, '96070622222', 'Halina', 'Michalak', '1996-07-06', 1, 10);

INSERT INTO Pacjent (id_pacjenta, pesel, imie, nazwisko, data_urodzenia, 
stan_powazny, choroby_pacjenta)
VALUES (4, '82111737585', 'Aldona', 'Kowalska', '1982-11-17', 0, NULL);

INSERT INTO Pacjent (id_pacjenta, pesel, imie, nazwisko, data_urodzenia, 
stan_powazny, choroby_pacjenta)
VALUES (5, '68041891113', 'Mateusz', 'Suliński', '1968-04-18', 1, 8);

INSERT INTO Pacjent (id_pacjenta, pesel, imie, nazwisko, data_urodzenia, 
stan_powazny, choroby_pacjenta)
VALUES (6, '99042621685', 'Wojciech', 'Suchodolski', '1999-04-26', 0, 1);

INSERT INTO Pacjent (id_pacjenta, pesel, imie, nazwisko, data_urodzenia, 
stan_powazny, choroby_pacjenta)
VALUES (7, '98100186946', 'Patrycja', 'Fiodorkiewicz', '1998-10-01', 1, 
NULL);

INSERT INTO Pacjent (id_pacjenta, pesel, imie, nazwisko, data_urodzenia, 
stan_powazny, choroby_pacjenta)
VALUES (8, '79071496133', 'Jan', 'Tuwim', '1979-07-14', 1, NULL);

INSERT INTO Pacjent (id_pacjenta, pesel, imie, nazwisko, data_urodzenia, 
stan_powazny, choroby_pacjenta)
VALUES (9, '51022156413', 'Igor', 'Tytus', '1951-02-21', 1, 4);

INSERT INTO Pacjent (id_pacjenta, pesel, imie, nazwisko, data_urodzenia, 
stan_powazny, choroby_pacjenta)
VALUES (10, '56122979744', 'Ewa', 'Szymańska', '1956-12-29', 0, 10);

-- Katalog_wizyt

-- CAST(N'2021-12-13 17:00:00.000' AS DateTime)
INSERT INTO Katalog_wizyt (id_wizyty, id_pracownika, id_pacjenta, 
id_czynnosci, data_godzina_wizyty)
VALUES (1, 9, 1, 1, CAST(N'2021-10-31 8:41:00.000' AS DateTime));

INSERT INTO Katalog_wizyt (id_wizyty, id_pracownika, id_pacjenta, 
id_czynnosci, data_godzina_wizyty)
VALUES (2, 2, 3, 8, CAST(N'2021-10-31 11:12:00.000' AS DateTime));

INSERT INTO Katalog_wizyt (id_wizyty, id_pracownika, id_pacjenta, 
id_czynnosci, data_godzina_wizyty)
VALUES (3, 4, 2, 3, CAST(N'2021-10-31 18:41:00.000' AS DateTime));

INSERT INTO Katalog_wizyt (id_wizyty, id_pracownika, id_pacjenta, 
id_czynnosci, data_godzina_wizyty)
VALUES (4, 7, 7, 7, CAST(N'2021-11-02 10:41:00.000' AS DateTime));

INSERT INTO Katalog_wizyt (id_wizyty, id_pracownika, id_pacjenta, 
id_czynnosci, data_godzina_wizyty)
VALUES (5, 1, 4, 10, CAST(N'2021-11-04 12:01:00.000' AS DateTime));

INSERT INTO Katalog_wizyt (id_wizyty, id_pracownika, id_pacjenta, 
id_czynnosci, data_godzina_wizyty)
VALUES (6, 10, 10, 5, CAST(N'2021-11-07 9:11:00.000' AS DateTime));

INSERT INTO Katalog_wizyt (id_wizyty, id_pracownika, id_pacjenta, 
id_czynnosci, data_godzina_wizyty)
VALUES (7, 3, 5, 10, CAST(N'2021-11-07 16:41:00.000' AS DateTime));

INSERT INTO Katalog_wizyt (id_wizyty, id_pracownika, id_pacjenta, 
id_czynnosci, data_godzina_wizyty)
VALUES (8, 8, 6, 9, CAST(N'2021-11-08 13:21:00.000' AS DateTime));

INSERT INTO Katalog_wizyt (id_wizyty, id_pracownika, id_pacjenta, 
id_czynnosci, data_godzina_wizyty)
VALUES (9, 5, 10, 2, CAST(N'2021-11-08 15:12:00.000' AS DateTime));

INSERT INTO Katalog_wizyt (id_wizyty, id_pracownika, id_pacjenta, 
id_czynnosci, data_godzina_wizyty)
VALUES (10, 6, 1, 4, CAST(N'2021-11-10 18:19:00.000' AS DateTime));

-- Diagnoza

-- USE Szpital

INSERT INTO Diagnoza (id_diagnozy, id_wizyty, nazwa, opis)
VALUES (1, 2, 'Zabieg', 'Usuniecie ciala obcego');

INSERT INTO Diagnoza (id_diagnozy, id_wizyty, nazwa, opis)
VALUES (2, 3, 'Szczepienie', 'Szczepienie przeciw tezcowi');

INSERT INTO Diagnoza (id_diagnozy, id_wizyty, nazwa, opis)
VALUES (3, 4, 'Zabieg', 'Szycie ran');

INSERT INTO Diagnoza (id_diagnozy, id_wizyty, nazwa, opis)
VALUES (4, 5, 'Zabieg', 'Operacja biodra');

INSERT INTO Diagnoza (id_diagnozy, id_wizyty, nazwa, opis)
VALUES (5, 6, 'Testy', 'Testy alergiczne');

INSERT INTO Diagnoza (id_diagnozy, id_wizyty, nazwa, opis)
VALUES (6, 7, 'Zabieg', 'Operacja czaszki');

INSERT INTO Diagnoza (id_diagnozy, id_wizyty, nazwa, opis)
VALUES (7, 8, 'Zabieg', 'Zdjecie gipsu');

-- Zabieg

INSERT INTO Zabieg (id_zabiegu, id_diagnozy, data_godzina_zabiegu, opis, 
id_pracownika, id_pacjenta)
VALUES (1, 1, CAST(N'2021-12-12 15:00:00.000' AS DateTime), 'Usuniecie 
ciala obcego', 2, 3);


INSERT INTO Zabieg (id_zabiegu, id_diagnozy, data_godzina_zabiegu, opis, 
id_pracownika, id_pacjenta)
VALUES (2, 3, CAST(N'2021-12-13 17:00:00.000' AS DateTime), 'Szycie ran', 
7, 7);

INSERT INTO Zabieg (id_zabiegu, id_diagnozy, data_godzina_zabiegu, opis, 
id_pracownika, id_pacjenta)
VALUES (3, 4, CAST(N'2021-12-17 8:00:00.000' AS DateTime), 'Operacja 
biodra', 1, 4);

INSERT INTO Zabieg (id_zabiegu, id_diagnozy, data_godzina_zabiegu, opis, 
id_pracownika, id_pacjenta)
VALUES (4, 6, CAST(N'2021-12-21 9:30:00.000' AS DateTime), 'Operacja 
czaszki', 3, 5);

INSERT INTO Zabieg (id_zabiegu, id_diagnozy, data_godzina_zabiegu, opis, 
id_pracownika, id_pacjenta)
VALUES (5, 7, CAST(N'2021-12-23 18:00:00.000' AS DateTime), 'Zdjecie 
gipsu', 8, 6);