Zadanie

mail@pastecode.io avatar
unknown
java
2 years ago
1.2 kB
9
Indexable
Never
import java.util.Random;

class zadd {

  static float maxMinRandomRounded(float min, float max) {
    // Generacja losowej liczby
    Random rand = new Random();
    float n = min + rand.nextFloat() * (max - min);

    // Zaokrąglanie losowej liczby do dwóch miejsc po przecinku i odesłanie liczby
    return Math.round(n * 100f) / 100f;
  }

  public static void main(String args[]) {
    float funds = 5f;

    // Generacja losowych cen z dwoma miejscami po przecinku za pomocą funkcji
    float breadPrice = maxMinRandomRounded(0.5f, 6f);
    float butterPrice = maxMinRandomRounded(0.5f, 6f);
    float bunPrice = maxMinRandomRounded(0.5f, 6f);

    // Sprawdzanie warunków
    if (funds >= breadPrice + butterPrice) {
      System.out.println("Kupił chleb i masło.");
    } else if (funds >= 2 * bunPrice + butterPrice) {
      System.out.println("Kupił dwie bułki i masło.");
    } else if (funds >= bunPrice) {
      System.out.println("Kupił bułkę.");
    } else {
      System.out.println("Nie kupił niczego.");
    }
  }
}