Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
c_cpp
5 days ago
678 B
1
Indexable
Never
#include <iostream>
#include <vector>

int main()
{
  std::vector< int > vec1{ 1, 2, 3, 4, 5 };
  std::vector< int > vec2( 100 );      // Rezerwacja 100 miejsc
  std::vector< int > vec3( 100, 1 );  // Rezerwacja 100 miejsca i w każde miejse wstawiamy liczbę 1

  // Wypisywanie zawartości wektorów
  for( int i = 0; i < vec1.size(); ++i )
  {
    std::cout << vec1[ i ] << " ";
  }
  std::cout << "\n\n";

  for( int& v : vec2 )
  {
    std::cout << v << " ";
  }
  std::cout << "\n\n";

  for( const auto& v : vec3 )
  {
    std::cout << v << " ";
  }
  std::cout << "\n\n";

  return 0;
}
Leave a Comment