Selman Proje Dosya

mail@pastecode.io avatar
unknown
c_cpp
2 years ago
1.9 kB
4
Indexable
Never
/*!< Dahil edilen kutuphaneler */
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>

#include "LiquidCrystal_I2C.h"
#include "Sabitler.h"
#include "SiviSeviye.h"
//----------------------------------//

/*!< Olusturulan global nesneler */
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); 
SiviSeviye siviSeviye;
PID pid;
OnOff onOff;
Bulanik bulanik;
//----------------------------------//

void setup() 
{
 Serial.begin(9600);           
 
 /*! Pin modu secimleri */
 ArduinoPinMod();
 
 /*!< LCD baslagic ayarlari */
 lcd.init();
 lcd.backlight();
}

void loop() 
{
 /*!< Sivi seviyesini oku */
 SiviSeviyeSensorDeger(&siviSeviye);

 /*!< Manuel mi otomatik kontrol mu ?*/
 ManuelOtomatikMod manuelOtomatikMod = (ManuelOtomatikMod) ManuelMiOtomatikMi();
 
 /*!< Referans secimi yap */
 ReferansMod referansMod = (ReferansMod) ReferansModButonOku();

 /*!< PID, On-Off veya Bulanik ile mi kontrol ? */
 OtomatikMod otomatikMod = (OtomatikMod) OtomatikModButonOku();

 /*!< Motor1 veya motor2 ile mi kontrol */
 ManuelMod manuelMod = (ManuelMod) ManuelModButonOku();

 /*! Butonlardan okunan degerlere gore suruc modu secimini gerceklestir */
 Surus(&lcd, &siviSeviye, &pid, &onOff, &bulanik, manuelOtomatikMod, referansMod, otomatikMod, manuelMod);
}

/**
 * @brief Tum pin modlarının belirlendigi fonksiyon
 * 
 */
void ArduinoPinMod(void)
{
 pinMode(M1PulsePozitif, OUTPUT);
 pinMode(M1PulseNegatif, OUTPUT);
 pinMode(M2PulsePozitif, OUTPUT);
 pinMode(M2PulseNegatif, OUTPUT);
 pinMode(M1MOTOR, INPUT);
 pinMode(M2MOTOR, INPUT);
 pinMode(MOTOR1_PWM, OUTPUT);
 pinMode(MOTOR2_PWM, OUTPUT);
 pinMode(SIVI_SEVIYE_SENSOR, INPUT);
 pinMode(_PID, INPUT);
 pinMode(_ON_OFF, INPUT);
 pinMode(_BULANIK, INPUT);
 pinMode(REFERANS_100, INPUT);
 pinMode(REFERANS_50, INPUT);
}