Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
1.9 kB
1
Indexable
Never
Private Sub OptionButton_Click()
  Dim wsDaily As Worksheet
  Dim wsMain As Worksheet
  Dim selectedOption As String
  Dim rowNumber As Integer
  
  ' Günlük sayfa ve ana sayfayı tanımlayın
  Set wsDaily = ThisWorkbook.Worksheets("Günlük Sayfa") ' Günlük sayfanın adını doğru şekilde değiştirin
  Set wsMain = ThisWorkbook.Worksheets("Ana Sayfa") ' Ana sayfanın adını doğru şekilde değiştirin
  
  ' Seçilen OptionButton'un değerini alın
  selectedOption = Application.Caller
  
  ' Seçilen OptionButton'un satır numarasını alın
  rowNumber = ActiveSheet.Shapes(selectedOption).TopLeftCell.Row
  
  ' Seçilen değere göre günlük sayfada ilgili hücrelere yazdırın
  If selectedOption = "OptionButton1" Then ' Mesai seçildi
    wsDaily.Cells(rowNumber, 1).Value = "Mesai" ' Günlük sayfada A sütununa yaz
  ElseIf selectedOption = "OptionButton2" Then ' Görev seçildi
    wsDaily.Cells(rowNumber, 1).Value = "Görev" ' Günlük sayfada A sütununa yaz
  ElseIf selectedOption = "OptionButton3" Then ' Hazır kıta seçildi
    wsDaily.Cells(rowNumber, 1).Value = "Hazır Kıta" ' Günlük sayfada A sütununa yaz
  End If
  
  ' Aynı satırdaki diğer OptionButtonları seçili olmayacak şekilde güncelle
  For Each opt In ActiveSheet.OptionButtons
    If opt.TopLeftCell.Row = rowNumber And opt.Name <> selectedOption Then
      opt.Value = False
    End If
  Next opt
  
  ' Ana sayfadaki metni güncelleyin
  wsMain.Cells(rowNumber, 1).Value = selectedOption ' Ana sayfada A sütununa yaz
  
  ' Günlük sayfadaki diğer hücreleri güncelleyin (aşağı doğru kopyalama)
  For i = 2 To 3 ' A2 ve A3 hücrelerinden itibaren başla
    wsDaily.Cells(rowNumber + i - 1, 1).Value = wsDaily.Cells(rowNumber, 1).Value
  Next i
End Sub