Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
6 months ago
33 kB
0
Indexable
Never
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace zWYKŁADAMI
{
  public class Rozgrywka
  {
    //----------------------------GRACZ I POTWORY----------------------------
    private int lvl, dmg, zycie, dmg_w, zycie_w, zycie_y;
    private string imie, lokalizacja, ekwipunek;
    public int Lvl
    {
      get //hermetyzacja
      { 
        return lvl; 
      }
      set 
      { 
        lvl = value; 
      }
    }
    public int Dmg
    {
      get
      {
        return dmg;
      }
      set
      {
        dmg = value;
      }
    }
    public int Zycie
    {
      get
      {
        return zycie;
      }
      set
      {
        zycie = value;
      }
    }
    public int Dmg_w
    {
      get
      {
        return dmg_w;
      }
      set
      {
        dmg_w = value;
      }
    }
    public int Zycie_w
    {
      get
      {
        return zycie_w;
      }
      set
      {
        zycie_w = value;
      }
    }
    public int Zycie_y
    {
      get
      {
        return zycie_y;
      }
      set
      {
        zycie_y = value;
      }
    }
    public string Imie
    {
      get
      {
        return imie;
      }
      set
      {
        imie = value;
      }
    }
    public string Lokalizacja
    {
      get
      {
        return lokalizacja;
      }
      set
      {
        lokalizacja = value;
      }
    }
    public string Ekwipunek
    {
      get
      {
        return ekwipunek;
      }
      set
      {
        ekwipunek = value;
      }
    }
    public Rozgrywka() //konstruktor
    {
      Lvl = 1;
      Dmg = 20;
      Zycie = 10;
      Dmg_w = 14;
      Zycie_w = 8;
      Zycie_y = 30;
      Lokalizacja = "Senna Kotlina - START";
      Ekwipunek = "Twój plecak jest pusty";
    }
    public void Statystyki(int lvl, int zycie, int dmg, string lokalizacja, string ekwipunek)
    {
      Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------");
      Console.WriteLine("              STATYSTYKI GRACZA - " + Imie);
      string statystyki = $" \n Twój poziom gry: {lvl} \n Twoje punkty życia: {zycie} \n Twoje punkty walki: {dmg} \n Twoja aktualna lokalizacja: {lokalizacja} \n Zawartość Twojego plecaka: {ekwipunek},"; //łańcuch interpolowany
      Console.WriteLine(statystyki);
      Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------");
    }
    public void Wilkolak(int dmg_w, int zycie_w)
    {
      this.dmg_w = dmg_w;
      this.zycie_w = zycie_w;
    }
    public void Statystyki_w(int zycie_w, int dmg_w)
    {
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Blue;
      Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------");
      Console.WriteLine("              STATYSTYKI WILKOŁAKA");
      string statystyki_w = $" \n Punkty życia Wilkołaka: {zycie_w} \n Punkty walki Wilkołaka: {dmg_w}"; //łańcuch interpolowany
      Console.WriteLine(statystyki_w);
      Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------");
      Console.ResetColor();
    }
    //------------PIERWSZY WYBÓR------------
    public void Wybor1(Rozgrywka ustawienia)
    {
      Console.WriteLine("Stajesz przed swoim pierwszym poważnym wyborem. \n Przed Tobą rozciągają się trzy ścieżki. \n BLABLABLA Wybierz tą, którą podpowiada Ci serce: ");
      Console.WriteLine("Wybierz: \n 1 - jeśli chcesz podążać mroczną leśną ścieżką \n 2 - jeśli bliskie Ci wspinaczki górskie \n 3 - jeśli uspokaja Cię szum fal");

      bool dobrywybor1 = false;

      while (!dobrywybor1)
      {
        ConsoleKeyInfo keyInfo = Console.ReadKey();
        Console.WriteLine();
        if (Char.IsDigit(keyInfo.KeyChar))
        {
          double wybor1 = double.Parse(keyInfo.KeyChar.ToString());
          if (wybor1 == 1)
          {
            Console.WriteLine("Wybrałeś mroczną leśną ścieżkę. Przed Tobą pierwsze wyzwanie! " + Imie);
            Lokalizacja = "las";
            Statystyki(Lvl, Zycie, Dmg, Lokalizacja, Ekwipunek);
            Lokalizacje lokalizacje = new Lokalizacje(); // tworzenie obiektu klasy Lokalizacje
            lokalizacje.Las(ustawienia); // wywołanie metody Las na obiekcie lokalizacje
            dobrywybor1 = true;
          }
          else if (wybor1 == 2)
          {
            Console.WriteLine("Wybrałeś wspinaczki górskie. Przed Tobą pierwsze wyzwanie! " + Imie);
            Lokalizacja = "góry";
            Statystyki(Lvl, Zycie, Dmg, Lokalizacja, Ekwipunek);
            Lokalizacje lokalizacje = new Lokalizacje();
            lokalizacje.Gory(ustawienia);
            dobrywybor1 = true;
          }
          else if (wybor1 == 3)
          {
            Console.WriteLine("Wybrałeś szum fal. Przed Tobą pierwsze wyzwanie! " + Imie);
            Lokalizacja = "morze";
            Statystyki(Lvl, Zycie, Dmg, Lokalizacja, Ekwipunek);
            dobrywybor1 = true;
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Dokonałeś złego wyboru! Wybierz poprawną liczbę, aby przejść dalej:");
            wybor1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
          }
        }
        else
        Console.WriteLine("Dokonałeś złego wyboru! Wybierz poprawną liczbę, aby przejść dalej:");
      }
    }
  public void Dialog(string postac, string kwestia)
    {
      ConsoleColor kolor;
      if (postac == "Wiesniak1")
      {
        kolor = ConsoleColor.Blue;
      }
      else if (postac == "Baba")
      {
        kolor = ConsoleColor.Red;
      }
      else
      {
        kolor = ConsoleColor.DarkMagenta;
      }
      Console.ForegroundColor = kolor;
      Console.WriteLine(postac + ": " + kwestia);
      Console.ResetColor();
    }
  }
  public class Lokalizacje : Rozgrywka
  {
    //------------WYJŚCIE Z GRY------------
    public void WyjsciezGry(Rozgrywka ustawienia)
    {
      Console.WriteLine("Pora na kolejną przygodę, naciśnij dowolny przycisk, by kontynuować \n lub naciśnij ESC jeśli masz dosyć przygód i chcesz zakończyć grę w tym miejscu, w którym aktualnie jesteś");
      while (true)
      {
        ConsoleKeyInfo wyjscie = Console.ReadKey(true);
        if (wyjscie.Key == ConsoleKey.Escape)
        {
          Console.WriteLine("Czy jesteś pewny, że chcesz zakończyć grę? Naciśnij ENTER, jeśli to Twoja ostateczna decyzja lub dowolny klawisz, by pozostać w grze");
          ConsoleKeyInfo wyjscie_ostateczne = Console.ReadKey(true);
          if (wyjscie_ostateczne.Key == ConsoleKey.Enter)
          {
            Console.WriteLine("Dziękujemy za grę! Mam nadzieję, że Ci się podobało! Oto Twoje końcowe statystyki {0}: ", ustawienia.Imie);
            ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
            break;
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Cieszymy się, że zostajesz z nami, teraz możesz wybrać swoją kolejną lokalizację");
            WyborLokalizacji(ustawienia);
          }
        }
        else
          WyborLokalizacji(ustawienia);
      }
    }
    //--------------------------WYBOR KOLEJNEJ LOKALIZACJI--------------------------
    int licznik_lokalizacji = 0;
    public void WyborLokalizacji(Rozgrywka ustawienia)
    {
      Console.WriteLine("Twoja ostatnia lokalizacja: " + ustawienia.Lokalizacja);
      bool dobrywybor2 = false;
      switch (licznik_lokalizacji)
      {
        case 1:
         { 
          Console.WriteLine("Byłeś tylko w lesie.\n Wybierz: \n 2 - jeśli bliskie Ci wspinaczki górskie \n 3 - jeśli uspokaja Cię szum fal");
          while (!dobrywybor2)
          {
            double wybor2;
            if (double.TryParse(Console.ReadLine(), out wybor2)) //sprawdzamy, czy to co wpisał użytkownik można przekonwertować do double, jesli nie to wyświetlamy błąd
            {
              Console.WriteLine();
              if (wybor2 == 2)
              {
                Console.WriteLine("Wybrałeś wspinaczki górskie. Przed Tobą koeljne wyzwanie! " + ustawienia.Imie);
                ustawienia.Lokalizacja = "góry";
                ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
                Gory(ustawienia);
                dobrywybor2 = true;
              }
              else if (wybor2 == 3)
              {
                Console.WriteLine("Wybrałeś szum fal. Przed Tobą kolejne wyzwanie! " + ustawienia.Imie);
                ustawienia.Lokalizacja = "morze";
                ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
                dobrywybor2 = true;
              }
              else
              {
                Console.WriteLine("Dokonałeś złego wyboru! Wybierz poprawną liczbę, aby przejść dalej:");
              }
            }
            else
            {
              Console.WriteLine("Dokonałeś złego wyboru! Wybierz poprawną liczbę, aby przejść dalej:");
            }
          }
          break;
         }
        case 2:
          {
            Console.WriteLine("Byłeś tylko nad morzem.\n Wybierz: \n 1 - jeśli chcesz podążać mroczną leśną ścieżką \n 2 - jeśli lubisz górskie wspinaczki");
            while (!dobrywybor2)
            {
              double wybor2;
              if (double.TryParse(Console.ReadLine(), out wybor2))
              {
                Console.WriteLine();
                if (wybor2 == 1)
                {
                  Console.WriteLine("Wybrałeś mroczną ścieżkę. Przed Tobą kolejne wyzwanie! " + ustawienia.Imie);
                  ustawienia.Lokalizacja = "las";
                  ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
                  Las(ustawienia);
                  dobrywybor2 = true;
                }
                else if (wybor2 == 2)
                {
                  Console.WriteLine("Wybrałeś górskie wspinaczki. Przed Tobą kolejne wyzwanie! " + ustawienia.Imie);
                  ustawienia.Lokalizacja = "góry";
                  ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
                  Gory(ustawienia);
                  dobrywybor2 = true;
                }
                else
                {
                  Console.WriteLine("Dokonałeś złego wyboru! Wybierz poprawną liczbę, aby przejść dalej:");
                }
              }
              else
              {
                Console.WriteLine("Dokonałeś złego wyboru! Wybierz poprawną liczbę, aby przejść dalej:");
              }
            }
            break;
          }
        case 3:
          {
            Console.WriteLine("Byłeś nad morzem i w lesie. Pozostają Ci tylko góry, {0}!", ustawienia.Imie);
            ustawienia.Lokalizacja = "góry";
            ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
            Gory(ustawienia);
            break;
          }
        case 7:
          {
            Console.WriteLine("Byłeś tylko w górach. Wybierz: \n 1 - jeśli chcesz podążać mroczną leśną ścieżką \n 3 - jeśli uspokaja Cię szum fal" + ustawienia.Imie);
            while (!dobrywybor2)
            {
              double wybor2;
              if (double.TryParse(Console.ReadLine(), out wybor2))
              {
                Console.WriteLine();
                if (wybor2 == 1)
                {
                  Console.WriteLine("Wybrałeś mroczną ścieżkę. Przed Tobą kolejne wyzwanie! " + ustawienia.Imie);
                  ustawienia.Lokalizacja = "las";
                  ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
                  Las(ustawienia);
                  dobrywybor2 = true;
                }
                else if (wybor2 == 3)
                {
                  Console.WriteLine("Wybrałeś szum fal. Przed Tobą kolejne wyzwanie! " + ustawienia.Imie);
                  ustawienia.Lokalizacja = "morze";
                  ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
                  dobrywybor2 = true;
                }
                else
                {
                  Console.WriteLine("Dokonałeś złego wyboru! Wybierz poprawną liczbę, aby przejść dalej:");
                }
              }
              else
              {
                Console.WriteLine("Dokonałeś złego wyboru! Wybierz poprawną liczbę, aby przejść dalej:");
              }
            }
            break;
          }
        case 8:
          {
            Console.WriteLine("Byłeś w lesie i w górach. Pozostaje Ci tylko morze, {0}!", ustawienia.Imie);
            ustawienia.Lokalizacja = "morze";
            ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
            break;
          }
        case 9:
          {
            Console.WriteLine("Byłeś nad morzem i w górach. Pozostają Ci tylko las, {0}!", ustawienia.Imie);
            ustawienia.Lokalizacja = "las";
            ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
            Las(ustawienia);
            break;
          }
      }
    }
    //--------------------------LAS--------------------------
    public void Las(Rozgrywka ustawienia)
    {
      licznik_lokalizacji++;
      Console.WriteLine("Znalazł_ś się w lesie! Las jest obfity w leśne przysmaki, jako specjalny prezent otrzymujesz tojad!");
      if (Ekwipunek.Contains("pusty"))
        ustawienia.Ekwipunek = "tojad"; // ustawia wartość pola ekwipunek za pomocą setera
      else
        ustawienia.Ekwipunek += "tojad";
      Console.WriteLine("Zawartość Twojego plecaka: " + ustawienia.Ekwipunek);
      Console.WriteLine("Rozwinięcie");
      Dialog("Wiesniak1", "Cześć, jak się masz?");
      Dialog("Baba", "Witaj! Mam się świetnie.");
      Dialog("Wilk", "Siema skurwysyny");
      Console.WriteLine("Wiesniak daje Ci wskazowke ukryta w wierszu, musisz to rozwiazac. Podaj poprawną odpowiedz");
      string zagadka1 = Console.ReadLine().ToLower();
      int licznik = 3;

      for (int i = 1; i <= 3; i++)
      {
        if (zagadka1 == "dobra")
        {
          Console.WriteLine("Super {0}, pokonał_ś zagadkę wiesniora, wchodzisz na nowy level", ustawienia.Imie);
          ustawienia.Lvl++;
          ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
          WalkazWilkiem(ustawienia);
          i = 3;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Odpowiedział_ś źle! Twoje pozostałe próby: {0}", licznik - 1);
          zagadka1 = Convert.ToString(Console.ReadLine());
          if (licznik <= 1)
          {
            Console.WriteLine("Niestety {0}, Twoje próby się skończyły, musimy Ci odebrać 5 punktów walki", ustawienia.Imie);
            ustawienia.Dmg = ustawienia.Dmg - 5;
            ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
            Console.WriteLine("Pomimo to, nie poddawaj się!! Musimy ruszać dalej!");
            WalkazWilkiem(ustawienia);
          }
          licznik--;
        }
      }
    }
    public void WalkazWilkiem(Rozgrywka ustawienia)
    {
      Console.WriteLine("BLA BLA BLA");
      Dialog("Wiesniak1", "Coś");
      Dialog("Baba", "Okok");
      Dialog("Twoja Stara", "Siema skurwysyny");
      Console.WriteLine("zaczynamy fame mma");

      if (ustawienia.Ekwipunek.Contains("tojad"))
      {
        Console.WriteLine("Możesz pozbyć się wilkołaka bez walki, bo posiadasz tojad");
        ustawienia.Zycie_w = 0;
        ustawienia.Ekwipunek = ustawienia.Ekwipunek.Replace("tojad", "");
        if (String.IsNullOrEmpty(ustawienia.Ekwipunek))
        {
          ustawienia.Ekwipunek = "Twój plecak jest pusty";
        }
        ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
        ustawienia.Statystyki_w(ustawienia.Zycie_w, ustawienia.Dmg_w);
        Console.WriteLine("W nagrode dostajesz: ");
        WyjsciezGry(ustawienia);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Musisz stoczyć walkę z wilkołakiem, klikaj spację, by pozbawić go punktów życia");
        while (ustawienia.Zycie_w > 0 && ustawienia.Zycie > 0 && ustawienia.Dmg > 0 || ustawienia.Dmg_w > 0)
        {
          ConsoleKeyInfo keyInfo = Console.ReadKey(true);
          if (keyInfo.Key == ConsoleKey.Spacebar)
          {
            if (ustawienia.Dmg > 0)
            {
              ustawienia.Zycie_w--;
              ustawienia.Dmg = ustawienia.Dmg - 2;
              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkRed;
              Console.WriteLine("Zadajesz obrażenia wilkołakowi! Pozostałe punkty życia wilkołaka: " + ustawienia.Zycie_w);
              Console.ResetColor();
            }

            if (ustawienia.Dmg_w > 0)
            {
              ustawienia.Zycie--;
              ustawienia.Dmg_w = ustawienia.Dmg_w - 2;
              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkBlue;
              Console.WriteLine("Wilkołak zadał Ci obrażenia! Twoje pozostałe punkty życia: " + ustawienia.Zycie);
              Console.ResetColor();
            }
          }
        }
        if (ustawienia.Zycie_w <= 0 && ustawienia.Zycie > 0)
        {
          Console.WriteLine("Wilkołak stracił wszystkie punkty życia! Oto statystyki Twoje, {0} oraz Twojego przeciwnika: ", ustawienia.Imie);
          ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
          ustawienia.Statystyki_w(ustawienia.Zycie_w, ustawienia.Dmg_w);
          Console.WriteLine("W nagrode dostajesz: ");
          WyjsciezGry(ustawienia);
        }
        else if (ustawienia.Zycie_w > 0 && ustawienia.Zycie <= 0)
        {
          Console.WriteLine("Wilkołak Cię pokonał! Oto statystyki Twoje, {0} oraz Twojego przeciwnika: ", ustawienia.Imie);
          ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
          ustawienia.Statystyki_w(ustawienia.Zycie_w, ustawienia.Dmg_w);
          Console.WriteLine("Nie udało Ci się go pokonać, spadasz na niższy lvl. Ruszaj w dalszą podróż!");
          WyjsciezGry(ustawienia);
        }
        else if (ustawienia.Zycie_w >= 0 && ustawienia.Zycie >= 0)
        {
          Console.WriteLine("Nikt nie wygrał. Oto statystyki Twoje, {0} oraz Twojego przeciwnika: ", ustawienia.Imie);
          ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
          ustawienia.Statystyki_w(ustawienia.Zycie_w, ustawienia.Dmg_w);
          Console.WriteLine("Wiesniak przychodzi i daje znowu zagadke i moze tym razem pokonasz wilkołaka");
          WyjsciezGry(ustawienia);
        }
      }
    }
    //--------------------------GÓRY--------------------------
    public void Gory(Rozgrywka ustawienia)
    {
      licznik_lokalizacji = licznik_lokalizacji + 7;

      Console.WriteLine("Witamy w górach!");
      Console.WriteLine("Wyczerpany podróżą, chcesz zebrać coś do żarcia u podnóża gór. \n Masz do wyboru: \n 1 - wilczełyko, \n 2 - borówka czernica, \n 3 - pokrzyk wilcza jagoda");
      double wybor3;
      bool dobrywybor3 = false;
      while (!dobrywybor3)
      {
        ConsoleKeyInfo keyInfo = Console.ReadKey();
        Console.WriteLine();
        if (Char.IsDigit(keyInfo.KeyChar))
        {
          wybor3 = double.Parse(keyInfo.KeyChar.ToString());
          if (wybor3 == 1)
          {
            Console.WriteLine("Wybrał_ś wilczełyko " + ustawienia.Imie);
            if (ustawienia.Ekwipunek.Contains("pusty"))
              ustawienia.Ekwipunek = "wilczełyko, ";
            else
              ustawienia.Ekwipunek += "wilczełyko, "; //trujące
            dobrywybor3 = true;
          }
          else if (wybor3 == 2)
          {
            Console.WriteLine("Wybrał_ś borówkę czernicę " + ustawienia.Imie);
            if (ustawienia.Ekwipunek.Contains("pusty"))
              ustawienia.Ekwipunek = "borówka czernica, ";
            else
              ustawienia.Ekwipunek += "borówka czernica, "; //zjadliwa
            dobrywybor3 = true;
          }
          else if (wybor3 == 3)
          {
            Console.WriteLine("Wybrał_ś wilczą jagodę " + ustawienia.Imie);
            if (ustawienia.Ekwipunek.Contains("pusty"))
              ustawienia.Ekwipunek = "wilcza jagoda, ";
            else
              ustawienia.Ekwipunek += "wilcza jagoda, "; //trująca
            dobrywybor3 = true;
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Dokonałeś złego wyboru! Wybierz poprawną liczbę, aby przejść dalej:");
          }
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Dokonałeś złego wyboru! Wybierz poprawną liczbę, aby przejść dalej:");
        }
      }
      Console.WriteLine("Zachowaj swoją zdobycz na później, myślę, że może Ci się przydać!");
      Console.WriteLine("Podsłuchujesz rozmowę");
      ustawienia.Dialog("Wiesniak1", "Słyszałaś, że w górach grasuje jakiś potwór?");
      ustawienia.Dialog("Baba", "Nie");
      ustawienia.Dialog("Yeti", "Siema skurwysyny");
      Console.WriteLine("Postanawiasz ruszać w prawo BLABLABLA po drodze spotykasz głodne dziecko, które prosi Cię o jedzenie");
      if (ustawienia.Ekwipunek.Contains("borówka czernica"))
      {
        Console.WriteLine("Super, dziecko żyje i zjadło borówki od Ciebie, wskakujesz na wyższy lvl");
        ustawienia.Lvl++;
        ustawienia.Ekwipunek = ustawienia.Ekwipunek.Replace("borówka czernica, ", "");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Masz dzieciaka na sumieniu, spadasz o lvl niżej");
        ustawienia.Lvl--;
        if (ustawienia.Ekwipunek.Contains("wilczełyko"))
          ustawienia.Ekwipunek = ustawienia.Ekwipunek.Replace("wilczełyko, ", "");
        if (ustawienia.Ekwipunek.Contains("wilcza jagoda"))
          ustawienia.Ekwipunek = ustawienia.Ekwipunek.Replace("wilcza jagoda, ", "");
      }
      Console.WriteLine("Wspinasz się wyżej i znajdujesz jakąś jaskinię czy coś, wchodzisz do środka? Naciśnij ENTER, jeśli tak");
      ConsoleKeyInfo przycisk = Console.ReadKey(true);
      if (przycisk.Key == ConsoleKey.Enter)
      {
        Console.WriteLine("Spotykasz Yeti, na skraju groty znajdujesz kamienie, jedyny przedmiot, który może służyć za broń");
        Console.WriteLine("Tak się składa, że akurat liczba kamieni jest równa liczbie Twoich punktów walki");  
        int silarzutu = 0;
        int kamienie = ustawienia.Dmg;
        ustawienia.Zycie_y = (ustawienia.Zycie_y < 0) ? 0 : ustawienia.Zycie_y; //gwarantuje, że punkty zycia yeti nie spadna ponizej 0
        for (int i = kamienie; i >= 0 && ustawienia.Zycie_y > 0; i--) //randomowo odejmuje liczbe pkt zycia yetiemu, powiedzmy, ze zalezy od sily rzutu
        {
          Console.WriteLine("Naciśnij spację, aby rzucić kamieniem...");
          ConsoleKeyInfo keyInfo = Console.ReadKey(true);
          if (keyInfo.Key == ConsoleKey.Spacebar)
          {
            Random random = new Random();
            silarzutu = random.Next(1, 5);
            ustawienia.Zycie_y = ustawienia.Zycie_y - silarzutu;

            if (silarzutu < 2)
              Console.WriteLine("To był słaby rzut, postaraj się bardziej. Siła rzutu: {0} Punkty życia Yetiego: {1}", silarzutu, ustawienia.Zycie_y);
            else
              Console.WriteLine("Świetny rzut, oby tak dalej! Siła rzutu: {0} Punkty życia Yetiego: {1}", silarzutu, ustawienia.Zycie_y);
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Nie nacisnąłeś spacji. Spróbuj ponownie...");
            i++; // Odtwórz iterację pętli, aby użytkownik miał możliwość naciśnięcia spacji ponownie
          }
        }
        if (ustawienia.Zycie_y > 0 && kamienie <= 0)
        {
          Console.WriteLine("Niestety nie dałeś rady pokonać yetiego");
          WyjsciezGry(ustawienia);
        }
        else if (ustawienia.Zycie_y == 0 && kamienie == 0)
        {
          Console.WriteLine("Remis");
          WyjsciezGry(ustawienia);
        }
        else if (ustawienia.Zycie_y == 0 && kamienie >= 0)
        {
          Console.WriteLine("Wygrał_ś!");
          WyjsciezGry(ustawienia);
        }
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Pizda jesteś, w takim razie spadasz o lvl i zabieramy Ci wszystkie zdobycze z plecaka");
        ustawienia.Lvl--;
        ustawienia.Ekwipunek = "Twój plecak jest pusty!";
        ustawienia.Statystyki(ustawienia.Lvl, ustawienia.Zycie, ustawienia.Dmg, ustawienia.Lokalizacja, ustawienia.Ekwipunek);
        WyjsciezGry(ustawienia);
      }
    }
  }
  public class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        Console.WriteLine("PRZYGODY W SENNEJ KOTLINIE");
        Console.WriteLine("Witam w Sennej Kotlinie");
        Console.WriteLine("Dzisiaj stoczysz walkę dobra ze złem, próbując uratować mieszkańców Sennej Kotliny. \n Pamiętaj, że każdy wybór ma swoje konsekwencje, a czasu nie można cofnąć. \n Słuchaj swojej intuicji, ale również nie zapominaj o logicznym myśleniu. \n Poza tym baw się dobrze i nie daj się pożreć!!");
        Console.WriteLine("Na sam początek podaj nam swój przydomek, byśmy wiedzieli jak się zwracać do przyszłego bohatera Sennej Kotliny");
        Rozgrywka ustawienia = new Rozgrywka();
        string imie = Console.ReadLine();
        ustawienia.Imie = imie;
        ustawienia.Wybor1(ustawienia);

        Console.ReadKey();
      }
    }
  }