Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
563 B
4
Indexable
Never
Sub UsunZieloneTlo()
  Dim komorka As Range
  Dim arkusz As Worksheet
  
  ' Przejście przez każdy arkusz w skoroszycie
  For Each arkusz In ThisWorkbook.Sheets
    ' Przejście przez każdą komórkę w arkuszu
    For Each komorka In arkusz.UsedRange
      ' Sprawdzenie czy tło komórki jest zielone
      If komorka.Interior.Color = RGB(0, 255, 0) Then ' wartości RGB dla #00FF00
        ' Usunięcie tła
        komorka.Interior.Color = xlNone
      End If
    Next komorka
  Next arkusz
End Sub