Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
922 B
2
Indexable
Never
#Program för beräkning av den aritmetiska samt geometriska summan

#Funktion för den aritmetiska summan
# a1= startvärde, diff = differens, n= gränsvärde, total är ett bestämt värde
def ari(a1, diff, n):
    an = a1 + diff * (n - 1)
    sum_a = (n * (a1 + an)) / 2

    return sum_a

def geo(a1, r, n):
    sum_g = a1 * (1-r**n)/(1-r)
    return sum_g

text = "Hej! Välkommen till kalkylatorn av den aritmetiska- och geometriska summan!"
print (text)

x = int(input("Skriv in a1 för den aritmetiska summan: "))
y = int(input("Skriv in differensen för den aritmetiska summan: "))
z = int(input("Skriv in gränsen n för den aritmetiska summan: "))

print(ari(x, y, z))

x = int(input("Skriv in a1 för den geometriska summan: "))
y = int(input("Skriv in kvoten för den geometriska summan: "))
z = int(input("Skriv in gränsen n för den geometriska summan: "))

print(geo(x, y, z))