Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
997 B
1
Indexable
Never
import MetaTrader5 as mt5

# Inicjalizacja połączenia z platformą MT5
if not mt5.initialize():
  print("Błąd inicjalizacji MetaTrader5!")
  mt5.shutdown()
  exit()

# Wyświetlanie informacji o stanie połączenia
print("Połączenie z platformą MT5:", mt5.terminal_info())

# Pobieranie informacji o rachunku handlowym
account_info = mt5.account_info()
if account_info is None:
  print("Błąd pobierania informacji o rachunku!")
else:
  print("Informacje o rachunku:")
  print(" Symbol:", account_info.symbol)
  print(" Equity:", account_info.equity)
  print(" Margincall:", account_info.margin_so_call)

# Pobieranie informacji o dostępnych instrumentach
symbols = mt5.symbols_get()
if symbols is None:
  print("Błąd pobierania informacji o symbolach!")
else:
  print("Dostępne symbole:")
  for symbol in symbols:
    print(" Symbol:", symbol.symbol)
    print(" Opis:", symbol.description)

# Zamykanie połączenia z platformą MT5
mt5.shutdown()