Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
19 kB
2
Indexable
Never
#include <iostream>
#include <vector>
#include <mutex>
#include <thread>
#include <regex>
#include <exception>

using namespace std;

const char* PORUKA = "\n-------------------------------------------------------------------------------\n"
"0. PROVJERITE DA LI PREUZETI ZADACI PRIPADAJU VASOJ GRUPI (G1/G2)\n"
"1. SVE KLASE TREBAJU POSJEDOVATI ADEKVATAN DESTRUKTOR\n"
"2. NAMJERNO IZOSTAVLJANJE KOMPLETNIH I/ILI POJEDINIH DIJELOVA DESTRUKTORA CE BITI OZNACENO KAO TM\n"
"3. SPASAVAJTE PROJEKAT KAKO BI SE SPRIJECILO GUBLJENJE URADJENOG ZADATKA\n"
"4. ATRIBUTI, NAZIVI FUNKCIJA, TE BROJ I TIP PARAMETARA MORAJU BITI IDENTICNI ONIMA KOJI SU KORISTENI U TESTNOM CODE-U, "
"OSIM U SLUCAJU DA POSTOJI ADEKVATAN RAZLOG ZA NJIHOVU MODIFIKACIJU. OSTALE "
"POMOCNE FUNKCIJE MOZETE IMENOVATI I DODAVATI PO ZELJI.\n"
"5. IZUZETAK BACITE SAMO U FUNKCIJAMA U KOJIMA JE TO NAZNACENO.\n"
"6. FUNKCIJE KOJE NE IMPLEMENTIRATE TREBAJU BITI OBRISANE (KAKO POZIV TAKO I DEFINICIJA)!\n"
"7. NA KRAJU ISPITA SVOJE RJESENJE KOPIRATE U .DOCX FAJL (IMENOVAN BROJEM INDEKSA)!\n"
"8. RJESENJA ZADATKA POSTAVITE NA FTP SERVER U ODGOVARAJUCI FOLDER!\n"
"9. NEMOJTE POSTAVLJATI VISUAL STUDIO PROJEKTE, VEC SAMO .DOCX FAJL SA VASIM RJESENJEM!\n"
"-------------------------------------------------------------------------------\n";


const char* crt = "\n-------------------------------------------\n";
enum eRazred { PRVI = 1, DRUGI, TRECI, CETVRTI };

char* GetNizKaraktera(const char* sadrzaj) {
  if (sadrzaj == nullptr)return nullptr;
  int vel = strlen(sadrzaj) + 1;
  char* temp = new char[vel];
  strcpy_s(temp, vel, sadrzaj);
  return temp;
}

template<class T1, class T2>
class Kolekcija {
  T1* _elementi1;
  T2* _elementi2;
  int _trenutno;
  bool _omoguciDupliranje;
public:
  Kolekcija(bool omoguciDupliranje = true) {
    _elementi1 = nullptr;
    _elementi2 = nullptr;
    _omoguciDupliranje = omoguciDupliranje;
  }
  
  bool Isti(T1 el1, T2 el2)
  {
    for (size_t i = 0; i < _trenutno; i++)
    {
      if (_elementi1[i] == el1 && _elementi2[i] == el2 && _omoguciDupliranje == false)
        return true;
    }

    return false;
  }

  Kolekcija(const Kolekcija& obj)
  {
    _trenutno = obj._trenutno;
    _omoguciDupliranje = obj._omoguciDupliranje;

    _elementi1 = new T1[obj._trenutno];
    _elementi2 = new T2[obj._trenutno];

    for (size_t i = 0; i < _trenutno; i++)
    {
      _elementi1[i] = obj._elementi1[i];
      _elementi2[i] = obj._elementi2[i];
    }
  }

  Kolekcija& operator=(const Kolekcija& obj)
  {
    if (this == &obj)
      return *this;

    _trenutno = obj._trenutno;
    _omoguciDupliranje = obj._omoguciDupliranje;

    _elementi1 = new T1[obj._trenutno];
    _elementi2 = new T2[obj._trenutno];

    for (size_t i = 0; i < _trenutno; i++)
    {
      _elementi1[i] = obj._elementi1[i];
      _elementi2[i] = obj._elementi2[i];
    }

    return *this;
  }

  void AddElement(T1 el1, T2 el2) 
  {
    if (Isti(el1, el2))
      throw exception("Pokusali ste dodati iste elemente! ");


    T1* temp1 = _elementi1;
    T2* temp2 = _elementi2;

    _elementi1 = new T1[_trenutno + 1];
    _elementi2 = new T2[_trenutno + 1];

    // kopiranje elemenata
    for (size_t i = 0; i < _trenutno; i++)
    {
      _elementi1[i] = temp1[i];
      _elementi2[i] = temp2[i];
    }

    _elementi1[_trenutno] = el1;
    _elementi2[_trenutno] = el2;

    _trenutno++;

    delete[] temp1, temp2;
    temp1 = nullptr;
    temp2 = nullptr;
  }

  Kolekcija<T1, T2> operator() (int start, int end)
  {
    
    if (start<0 || end>_trenutno || _trenutno == 0)
      throw exception("Prijavljujem izuzetak...");

    Kolekcija<T1, T2> nova;
    
    for (size_t i = start; i <= end; i++)
    {
      nova.AddElement(i, i);
    }

    return nova;

  }

  ~Kolekcija() {
    delete[]_elementi1; _elementi1 = nullptr;
    delete[]_elementi2; _elementi2 = nullptr;
  }
  T1& getElement1(int lokacija)const { return _elementi1[lokacija]; }
  T2& getElement2(int lokacija)const { return _elementi2[lokacija]; }
  int getTrenutno() { return _trenutno; }
  friend ostream& operator<< (ostream& COUT, const Kolekcija& obj) {
    for (size_t i = 0; i < obj._trenutno; i++)
      COUT << obj.getElement1(i) << " " << obj.getElement2(i) << endl;
    return COUT;
  }
};
class Datum {
  int* _dan, * _mjesec, * _godina;
public:
  Datum(int dan = 1, int mjesec = 1, int godina = 2000) {
    _dan = new int(dan);
    _mjesec = new int(mjesec);
    _godina = new int(godina);
  }

  Datum(const Datum& obj)
  {
    _dan = new int(*obj._dan);
    _mjesec = new int(*obj._mjesec);
    _godina = new int(*obj._godina);
  }

  Datum& operator=(const Datum& obj)
  {
    if (this == &obj)
      return *this;

    _dan = new int(*obj._dan);
    _mjesec = new int(*obj._mjesec);
    _godina = new int(*obj._godina);

    return *this;
  }

  bool operator==(const Datum& obj)
  {
    return(*_dan == *obj._dan && *_mjesec == *obj._mjesec && *obj._godina == *_godina);
  }

  ~Datum() {
    delete _dan; _dan = nullptr;
    delete _mjesec; _mjesec = nullptr;
    delete _godina; _godina = nullptr;
  }
  friend ostream& operator<< (ostream& COUT, const Datum& obj) {
    COUT << *obj._dan << "." << *obj._mjesec << "." << *obj._godina;
    return COUT;
  }
};

class Predmet {
  char* _naziv;
  Kolekcija<Datum*, int>* _ocjene;
public:
  Predmet(const char* naziv = "", Datum datum = Datum(), int ocjena = 0) {
    _naziv = GetNizKaraktera(naziv);
    _ocjene = new Kolekcija<Datum*, int>();
    if (ocjena > 0)
      AddOcjena(datum, ocjena);
  }

  bool operator==(Predmet& obj)
  {
    bool vrijednost = strcmp(GetNaziv(), obj.GetNaziv());
    return vrijednost;
  }

  void AddOcjena(Datum& datum, int ocjena)
  {
    _ocjene->AddElement(new Datum(datum), ocjena);
  }

  Predmet(const Predmet& obj)
  {
    _naziv = GetNizKaraktera(obj._naziv);
    _ocjene = new Kolekcija<Datum*, int>(*obj._ocjene);
  }

  float GetProsjek()
  {
    int brojOcjena = _ocjene->getTrenutno();
    float prosjek = 0;
    for (size_t i = 0; i < brojOcjena; i++)
    {
      prosjek += _ocjene->getElement2(i);
    }

    if (brojOcjena == 0)
      return 0;

    return prosjek / brojOcjena;
  }

  Predmet& operator=(const Predmet& obj)
  {
    if (this == &obj)
      return *this;

    delete[] _naziv;

    _naziv = GetNizKaraktera(obj._naziv);
    _ocjene = new Kolekcija<Datum*, int>(*obj._ocjene);

    return *this;
  }

  ~Predmet() {
    delete[] _naziv; _naziv = nullptr;
  }
  char* GetNaziv() { return _naziv; }
  Kolekcija<Datum*, int> GetOcjene() { return _ocjene; }

  friend ostream& operator<<(ostream& cout, Predmet& predmet)
  {
    cout << "Naziv Predmeta je ---> " << predmet.GetNaziv() << endl;
    cout << "Ispis formata - Datum -- Ocjena - " << endl;
    for (size_t i = 0; i < predmet._ocjene->getTrenutno(); i++)
    {
      cout << "- " << *predmet._ocjene->getElement1(i) << " -- " << predmet._ocjene->getElement2(i) << "- " << endl;
    }
    cout << "Prosjek iznosi --> " << predmet.GetProsjek();
    return cout;
  }
};
class Uspjeh {
  eRazred _razred;
  //char* se odnosi na napomenu o polozenom predmetu
  Kolekcija<Predmet*, const char*> _polozeniPredmeti;
public:
  Uspjeh(eRazred razred = PRVI) {
    _razred = razred;
  }

  Uspjeh(const Uspjeh& obj)
  {
    _razred = obj._razred;
    _polozeniPredmeti = Kolekcija<Predmet*, const char*>(obj._polozeniPredmeti);
  }

  float ProsjekUspjeh()
  {
    float prosjek = 0;
    for (size_t i = 0; i < _polozeniPredmeti.getTrenutno(); i++)
    {
      prosjek += _polozeniPredmeti.getElement1(i)->GetProsjek();
    }

    return prosjek / _polozeniPredmeti.getTrenutno();
  }

  bool Provjeri()
  {
    if (_polozeniPredmeti.getTrenutno() >= 5)
      return true;
    return false;
  }

  Uspjeh& operator=(const Uspjeh& obj)
  {
    if (this == &obj)
      return *this;

    _razred = obj._razred;
    _polozeniPredmeti = Kolekcija<Predmet*, const char*>(obj._polozeniPredmeti);

    return *this;
  }

  void UspjehAdd(Predmet& predmet, const char* napomena)
  {
    _polozeniPredmeti.AddElement(new Predmet(predmet), napomena);
  }

  Kolekcija<Predmet*, const char*> GetPredmeti() { return _polozeniPredmeti; }
  eRazred GetERazred() { return _razred; }
  friend ostream& operator<< (ostream& COUT, Uspjeh& obj) {
    COUT << obj._razred << endl;
    for (size_t i = 0; i < obj._polozeniPredmeti.getTrenutno(); i++)
    {
      cout << " - " << *obj._polozeniPredmeti.getElement1(i) << " --- " << obj._polozeniPredmeti.getElement2(i);
    } 

    cout << crt;

    return COUT;
  }
};

mutex m;

class Kandidat {
  char* _imePrezime;
  string _emailAdresa;
  string _brojTelefona;
  vector<Uspjeh> _uspjeh;

  ///*nakon evidentiranja uspjeha na bilo kojem predmetu kandidatu se salje email sa porukom:
 //FROM:info@fit.ba
 //TO: emailKorisnika
 //Postovani ime i prezime, evidentirali ste uspjeh za X razred. Dosadasnji uspjeh (prosjek)
 //na nivou X razreda iznosi Y, a ukupni uspjeh u toku skolovanja iznosi Z.
 //Pozdrav.
 //FIT Team.
 //ukoliko je prosjek na nivou tog razreda veci od 4.5 kandidatu se salje SMS sa porukom: "Svaka cast za uspjeh 4.X u X razredu". Slanje SMS-a izvrsiti samo u slucaju da je broj telefona validna, u protivnom ispisati poruku „BROJ TELEFONA NIJE VALIDAN“
 //slanje poruka i emailova implemenitrati koristeci zasebne thread-ove.
 //*/

  void SaljemMail(eRazred razred, float dosadasnjiU, float ukupniU)
  {
    m.lock();
    cout << " FROM:info@fit.ba " << endl;
    cout << "TO: " << GetEmail() << endl;
    cout << "Postovani ime i prezime, evidentirali ste uspjeh za" << razred << endl;
    cout << "Dosadasnji uspjeh na nivou " << razred << " ,razreda iznosi " << ",a ukupni uspjeh u toku skolovanja " << ukupniU; 
    cout << "//Pozdrav." << endl;
    cout << "FIT Team." << endl;
    m.unlock();
  }

public:
  Kandidat(const char* imePrezime, string emailAdresa, string brojTelefona) {
    _imePrezime = GetNizKaraktera(imePrezime);
    _emailAdresa = emailAdresa;
    _brojTelefona = brojTelefona;//izvrsiti validaciju broja telefona
  }

  bool ProvjeriJesuLiIsti(eRazred razred, Predmet& predmet)
  {
    for (size_t i = 0; i < _uspjeh.size(); i++)
    {
      if (_uspjeh[i].GetERazred() == razred)
      {
        for (size_t j = 0; j < _uspjeh[i].GetPredmeti().getTrenutno(); j++)
        {
          if (!(predmet == *_uspjeh[i].GetPredmeti().getElement1(j)))
            return true;
        }
      }
    }
    return false;
  }

  bool AddPredmet(eRazred razred, Predmet& predmet, const char* napomena)
  {
    float ukupni = 0;
    for (int i = 0; i < _uspjeh.size(); i++)
    {
      ukupni += _uspjeh[i].ProsjekUspjeh();
      if (razred == _uspjeh[i].GetERazred()) {

        if (ProvjeriJesuLiIsti(razred, predmet))
          return false;
        if (predmet.GetProsjek() < 2.5)
          return false;
        if (_uspjeh[i].Provjeri() >= 5)
          return false;
      }
    }
    

    Uspjeh u1(razred);
    u1.UspjehAdd(predmet, napomena);
    _uspjeh.push_back(u1);
  
    ukupni += u1.ProsjekUspjeh();
    ukupni /= _uspjeh.size();
    thread t1(&Kandidat::SaljemMail, this, razred, 0.33, ukupni);
    t1.join();
    return true;
  }

  ~Kandidat() {
    delete[] _imePrezime; _imePrezime = nullptr;
  }
  friend ostream& operator<< (ostream& COUT, Kandidat& obj) {
    COUT << obj._imePrezime << " " << obj._emailAdresa << " " << obj._brojTelefona << endl;
    for (size_t i = 0; i < obj._uspjeh.size(); i++)
      COUT << obj._uspjeh[i];
    return COUT;
  }
  vector<Uspjeh>& GetUspjeh() { return _uspjeh; }
  string GetEmail() { return _emailAdresa; }
  string GetBrojTelefona() { return _brojTelefona; }
  char* GetImePrezime() { return _imePrezime; }
};

const char* GetOdgovorNaPrvoPitanje() {
  cout << "Pitanje -> Pojasnite ulogu i nacin koristenja generickog tipa future<>?\n";
  return "Odgovor -> OVDJE UNESITE VAS ODGOVOR";
}
const char* GetOdgovorNaDrugoPitanje() {
  cout << "Pitanje -> Ukratko opisite na koji nacin se moze izbjeci pojavljivanje vise podobjekata bazne klase u slucaju visestrukog nasljedjivanja?\n";
  return "Odgovor -> OVDJE UNESITE VAS ODGOVOR";
}

void main() {

  //cout << PORUKA;
  //cin.get();

  //cout << GetOdgovorNaPrvoPitanje() << endl;
  //cin.get();
  //cout << GetOdgovorNaDrugoPitanje() << endl;
  //cin.get();

  Datum
    datum19062021(19, 6, 2021),
    datum20062021(20, 6, 2021),
    datum30062021(30, 6, 2021),
    datum05072021(5, 7, 2021);

  int kolekcijaTestSize = 9;
  Kolekcija<int, int> kolekcija1(false);
  for (int i = 0; i <= kolekcijaTestSize; i++)
    kolekcija1.AddElement(i, i);

  try {
    //ukoliko nije dozvoljeno dupliranje elemenata (provjeravaju se T1 i T2), metoda AddElement baca izuzetak
    kolekcija1.AddElement(3, 3);
  }
  catch (exception& err) {
    cout << err.what() << crt;
  }
  cout << kolekcija1 << crt;

  /*objekat kolekcija2 ce biti inicijalizovan elementima koji se u objektu kolekcija1 nalaze na lokacijama 1 - 4
  ukljucujuci i te lokacije. u konkretnom primjeru to ce biti parovi sa vrijednostima: 1 1 2 2 3 3 4 4*/
  Kolekcija<int, int> kolekcija2 = kolekcija1(1, 4);
  cout << kolekcija2 << crt;
  try {
    //primjeri u kojima opseg nije validan, te bi funkcija trebala baciti izuzetak
    Kolekcija<int, int> temp1 = kolekcija1(1, 14);//imamo 10 elemenata
    Kolekcija<int, int> temp2 = kolekcija1(-1, 8);//lokacija -1 ne postoji
  }
  catch (exception& err) {
    cout << err.what() << crt;
  }

  //parametri: nazivPredmeta, datum, prva ocjena
  Predmet Matematika("Matematika", datum19062021, 5),
    Fizika("Fizika", datum20062021, 5),
    Hemija("Hemija", datum30062021, 2),
    Engleski("Engleski", datum05072021, 5);

  Matematika.AddOcjena(datum05072021, 3);
  Matematika.AddOcjena(datum05072021, 3);

  //// ispisuje: naziv predmeta, ocjene (zajedno sa datumom polaganja) i prosjecnu ocjenu na predmetu
  //// ukoliko predmet nema niti jednu ocjenu prosjecna treba biti jednaka 0
  cout << Matematika << endl;


  ///*
  //broj telefona mora biti u formatu
  //- znak +
  //- pozivni broj drzave (2 ili 3 cifre)
  //- pozivni broj operatera (2 cifre) npr. 063, 061, 065 pri cemu je broj 0 opcionalan
  //- prvi dio broja (2 ili 3 cifre)
  //- razmak ili crtica, oboje opcionalno tj. broj telefona ne mora sadrzavati niti jedno niti drugo
  // - drugi dio broja (2 ili 3 cifre)
  //ukoliko broj telefona nije u validnom formatu, njegova vrijednost se postavlja na NOT VALID
  //*/

  //if (ValidirajBrojTelefona("+38761222333"))
  //  cout << "Broj telefona validan" << crt;
  //if (ValidirajBrojTelefona("+38761222-333"))
  //  cout << "Broj telefona validan" << crt;
  //if (ValidirajBrojTelefona("+38761222 333"))
  //  cout << "Broj telefona validan" << crt;
  //if (ValidirajBrojTelefona("+387061222 333"))
  //  cout << "Broj telefona validan" << crt;
  //if (!ValidirajBrojTelefona("+38761 222 333"))
  //  cout << "Broj NIJE telefona validan" << crt;
  //if (!ValidirajBrojTelefona("+387 61222 333"))
  //  cout << "Broj NIJE telefona validan" << crt;


  Kandidat jasmin("Jasmin Azemovic", "jasmin@fit.ba", "+38761222333");
  Kandidat adel("Adel Handzic", "adel@edu.fit.ba", "+387061222 333");
  Kandidat brojTelefonaNotValid("Ime Prezime", "korisnik@klix.ba", "+387 61222 333");

  /*
  uspjeh (tokom srednjoskolskog obrazovanja) se dodaje za svaki predmet na nivou razreda.
  tom prilikom onemoguciti:
  - dodavanje istih (moraju biti identicne vrijednosti svih clanova tipa Predmet) predmeta na nivou jednog razreda,
  - dodavanje predmeta kod kojih je prosjecna ocjena manja od 2.5
  - dodavanje vise od 5 predmeta na nivou jednog razreda
  razredi (predmeti ili uspjeh) ne moraju biti dodavani sortiranim redoslijedom (npr. prvo se moze dodati uspjeh za II razred, pa onda za I razred i sl.).
  Metoda vraca true ili false u zavisnosti od (ne)uspjesnost izvrsenja
  */
  if (jasmin.AddPredmet(DRUGI, Fizika, "Napomena 1"))
    cout << "Predmet uspjesno dodan!" << crt;
  if (jasmin.AddPredmet(DRUGI, Hemija, "Napomena 2"))
    cout << "Predmet uspjesno dodan!" << crt;
  if (jasmin.AddPredmet(PRVI, Engleski, "Napomena 3"))
    cout << "Predmet uspjesno dodan!" << crt;
  if (jasmin.AddPredmet(PRVI, Matematika, "Napomena 4"))
    cout << "Predmet uspjesno dodan!" << crt;
  //Matematiku je vec dodana u prvom razredu
  if (jasmin.AddPredmet(PRVI, Matematika, "Napomena 5"))
    cout << "Predmet uspjesno dodan!" << crt;

  ///*nakon evidentiranja uspjeha na bilo kojem predmetu kandidatu se salje email sa porukom:
  //FROM:info@fit.ba
  //TO: emailKorisnika
  //Postovani ime i prezime, evidentirali ste uspjeh za X razred. Dosadasnji uspjeh (prosjek)
  //na nivou X razreda iznosi Y, a ukupni uspjeh u toku skolovanja iznosi Z.
  //Pozdrav.
  //FIT Team.
  //ukoliko je prosjek na nivou tog razreda veci od 4.5 kandidatu se salje SMS sa porukom: "Svaka cast za uspjeh 4.X u X razredu". Slanje SMS-a izvrsiti samo u slucaju da je broj telefona validna, u protivnom ispisati poruku „BROJ TELEFONA NIJE VALIDAN“
  //slanje poruka i emailova implemenitrati koristeci zasebne thread-ove.
  //*/
  cout << jasmin << crt;

  ////vraca kolekciju predmeta koji sadrze najmanje jednu ocjenu evidentiranu u periodu izmedju proslijedjenih datuma
  ////float se odnosi na prosjecan broj dana izmedju ostvarenih ocjena na predmetu
  //Kolekcija<Predmet, float> jasminUspjeh = jasmin(new Datum(18, 06, 2021), new Datum(21, 06, 2021));
  //cout << jasminUspjeh << crt;

  cin.get();
  system("pause>0");
}