Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
6 months ago
3.4 kB
1
Indexable
Never
using System;

public interface IIO
{
  void Write(string message);
  void WriteLine(string message);
  string ReadLine();
}

public class ConsoleIO : IIO
{
  public void Write(string message)
  {
    Console.Write(message);
  }

  public void WriteLine(string message)
  {
    Console.WriteLine(message);
  }

  public string ReadLine()
  {
    return Console.ReadLine();
  }
}

public class NumberGuessingGame
{
  private string playerName;
  private IIO io;

  public NumberGuessingGame(IIO io)
  {
    this.io = io;
  }

  public void Start()
  {
    io.WriteLine("Welcome to the Number Guessing Game!");
    io.WriteLine("=====================================");
    io.WriteLine();

    io.Write("Enter your username: ");
    playerName = io.ReadLine();
    io.WriteLine();

    bool playOn = true;
    while (playOn)
    {
      io.WriteLine("New game:");
      io.WriteLine();

      string goal = GenerateGoal();
      io.WriteLine("For practice, the number is: " + goal);
      io.WriteLine();

      int nGuess = 1;
      string bbcc = CheckGuess(goal);
      io.WriteLine(bbcc);
      io.WriteLine();

      while (bbcc != "BBBB,")
      {
        string guess = io.ReadLine();
        io.WriteLine(guess);
        io.WriteLine();

        bbcc = CheckGuess(goal, guess);
        io.WriteLine(bbcc);
        io.WriteLine();

        nGuess++;
      }

      SavePlayerData(nGuess);
      ShowTopList();
      io.WriteLine();

      io.WriteLine("Correct, it took " + nGuess + " guesses.");
      io.Write("Continue? (n for no, y for yes): ");
      string answer = io.ReadLine();
      io.WriteLine();

      if (answer != null && answer != "" && answer.Substring(0, 1) == "n")
      {
        playOn = false;
      }
    }

    io.WriteLine("Thank you for playing the Number Guessing Game!");
  }

  private string GenerateGoal()
  {
    // Generate a random number as the goal
    Random random = new Random();
    int goal = random.Next(1, 101);
    return goal.ToString();
  }

  private string CheckGuess(string goal, string guess = "")
  {
    // Perform the logic to check the guess against the goal
    // and generate the BBCC response string
    // (implementation omitted for brevity)

    return "BBCC"; // Placeholder response
  }

  private void SavePlayerData(int nGuess)
  {
    // Save the player's data (implementation omitted for brevity)
  }

  private void ShowTopList()
  {
    // Show the top list of players (implementation omitted for brevity)
  }
}

//I Main-metoden
public class Program
{
  public static void Main(string[] args)
  {
    IIO io = new ConsoleIO();
    NumberGuessingGame game = new NumberGuessingGame(io);
    game.Start();
  }
}

/*
Nu kommer all in- och utmatning att hanteras via IIO-gränssnittet och du kan enkelt byta ut ConsoleIO mot en annan implementering av IIO om du behöver anpassa in- och utmatningen till en annan plattform eller användargränssnitt.
*/