Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
786 B
2
Indexable
Never
#include "adc.h"

int main(void) {
  // Domyślna konfiguracja ADC
  ADC_SetConfiguration(ADC_CONFIGURATION_DEFAULT);
  // ADC ma czytać potencjometr
  ADC_ChannelEnable(ADC_CHANNEL_POTENTIOMETER);
  // Output LEDów PORT A
  TRISA = 0x0000;

  unsigned int value;

  while (1) {
    // Czytanie 10-bit wartości z potencjometru
    value = ADC_Read10bit(ADC_CHANNEL_POTENTIOMETER);
    
    // Błąd?
    if (value == 0xFFFF) {
      // W razie czego przechodzimy do kolejnej iteracji
      continue;
    }
    
    // Normalizacja zakresu do 0-255
    unsigned char normalizedValue = value >> 2;
    // Output na porcie A (LEDy)
    LATA = normalizedValue;
  }

  return 0;
}
Leave a Comment