Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
6 months ago
2.4 kB
4
Indexable
Never
// ==UserScript==
// @name     Sffsdfds
// @namespace  http://tampermonkey.net/
// @version   0.1
// @description Nihad'ın ailesine selam gönderen bir otomatik isim betiği
// @author    You
// @match    *://*/*?__cpo=aHR0cHM6Ly9nYXJ0aWMuaW8
// @grant    none
// ==/UserScript==
(function() {
  'use strict';

  // Belirli bir kelimeyi alır, harflerini karışık bir şekilde düzenler
  function karisikYap(text) {
    let karisikMetin = '';
    for (let i = 0; i < text.length; i++) {
      // Her harfi rastgele olarak büyük veya küçük harfe dönüştürür
      if (Math.random() < 0.5) {
        karisikMetin += text[i].toUpperCase();
      } else {
        karisikMetin += text[i].toLowerCase();
      }
    }
    return karisikMetin;
  }

  // Rastgele harf, rakam veya karakter döndürür
  function rastgeleHarfRakamKarakter() {
    const karakterler = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789- ';
    return karakterler[Math.floor(Math.random() * karakterler.length)];
  }
  function aastgeleHarfRakamKarakter() {
    const karakterler = ' -$ ';
    return karakterler[Math.floor(Math.random() * karakterler.length)];
  }
  // Değişken oluştur ve içine belirli bir kelimeyi ekle
  let ornekKelime = 'rus ajanlari';

  // Input alanını seç

  let e = document.querySelector('input[maxlength="18"]');
  let val = e.value;

  if (e) {
    setInterval(() => {
      let karisikKelime = karisikYap(ornekKelime);
      let yeniDeger = '';

      // Harf, rakam ve karakter ekleyerek yeni bir değer oluştur
      yeniDeger += rastgeleHarfRakamKarakter();
      yeniDeger += aastgeleHarfRakamKarakter();
      yeniDeger += karisikKelime;
      yeniDeger += aastgeleHarfRakamKarakter();
      yeniDeger += aastgeleHarfRakamKarakter();
      yeniDeger += rastgeleHarfRakamKarakter();

      // Input değerini güncelle
      e.value = yeniDeger;

      // 'input' olayını oluştur ve tetikle
      let ev = new Event('input', { bubbles: true });
      ev.simulated = true;
      let t = e._valueTracker;
      t ? t.setValue(val) : 0;
      e.dispatchEvent(ev);


    }, 10); // Her saniyede bir çalışacak şekilde ayarlandı
  }
})();
Leave a Comment