datathuongde

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
2.0 kB
1
Indexable
Never
<%-- 
  Document  : datathuongde
  Created on : Jul 17, 2023, 10:56:31 AM
  Author   : HP
--%>

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Cảm ơn bạn đã mua hàng</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f5f5f5;
    }

    .container {
      max-width: 500px;
      margin: 0 auto;
      padding: 20px;
      background-color: #fff;
      border: 1px solid #ddd;
      border-radius: 5px;
      box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }

    h1 {
      text-align: center;
      color: #333;
    }

    p {
      margin-top: 20px;
      font-size: 16px;
      line-height: 1.5;
    }

    .button {
      display: inline-block;
      padding: 10px 20px;
      background-color: #4CAF50;
      color: #fff;
      text-decoration: none;
      border-radius: 3px;
      transition: background-color 0.3s ease;
    }

    .button:hover {
      background-color: #45a049;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h1>Cảm ơn bạn đã mua hàng</h1>
    <p>Xin chân thành cảm ơn bạn đã mua hàng thành công. Chúng tôi rất trân trọng sự tin tưởng của bạn và sẽ luôn cố gắng mang đến những sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt nhất cho bạn.</p>
    <p>Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay yêu cầu hỗ trợ nào. Chúng tôi sẽ sẵn lòng giúp bạn.</p>
    <p>Xin chân thành cảm ơn!</p>
    <p style="text-align: center;">
      <a class="button" href="index.jsp">Quay lại trang chủ</a>
    </p>
  </div>
</body>
</html>