CSharp protyler 2

mail@pastecode.io avatar
unknown
csharp
2 months ago
1.1 kB
5
Indexable
Never
string cumle = "Marmara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı  ";
textBox1.Text = cumle;

listBox1.Items.Add(cumle.Substring(4));  //4. indexten sonrasını alır
listBox1.Items.Add(cumle.Substring(8, 12));  //8. indexten sonraki 12 karakteri alır
listBox1.Items.Add(cumle.Trim());  //baştaki ve sondaki boşlukları siler
listBox1.Items.Add(cumle.TrimStart()); //baştaki boşlukları siler
listBox1.Items.Add(cumle.TrimEnd());  //sondaki boşlukları siler
listBox1.Items.Add(cumle.IndexOf("Üniversitesi")); //ilgili değerin index numarasını getirir
listBox1.Items.Add(cumle.ToLower());  //harfleri küçültür 
listBox1.Items.Add(cumle.ToUpper());  //harfleri büyültür
listBox1.Items.Add(cumle.Remove(5));  //5. index ve sonrasını siler
listBox1.Items.Add(cumle.Remove(5, 4)); //5. indexten itibaren 4 karakter siler(5 dahil)
listBox1.Items.Add(cumle.Replace('a','z')); //cümledeki karakterlerle istenilen karakterleri değiştirir
listBox1.Items.Add(cumle.Insert(10, "emirhan")); //seçilen indexe istenilen değeri atar
listBox1.Items.Add(cumle.Length);  //cümlenin uzunluğu
Leave a Comment