Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
c_cpp
11 days ago
820 B
1
Indexable
Never
#include <iostream>

void potrojenie( int ile, long t[] );

int main()
{
  constexpr int rozmiar = 8192;
  long widmo[ rozmiar ];

  for( int i = 0; i < rozmiar; ++i )
  {
    widmo[ i ] = i;     // wpisanie wartości początkowej do danego elementu
    if( i < 6 )       // pokazanie na ekranie pierwszych sześciu elementów
    {
      std::cout << "widmo[ " << i << " ] = " << widmo[ i ] << std::endl;
    }
  }

  potrojenie( rozmiar, widmo );
  std::cout << "Po wywolaniu funkcji \n";
  for( int i = 0; i < 15; ++i )
  {
    std::cout << "widmo[ " << i << " ] = " << widmo[ i ] << std::endl;
  }

  return 0;
}

void potrojenie( int ile, long t[] )
{
  for( int i = 0; i < ile; ++i )
  {
    t[ i ] *= 3;
  }
}
Leave a Comment