Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
758 B
1
Indexable
Never
function tıklamaFonksiyonu() {
  // Butonu seç
  var buton = document.querySelector('.textButtonV2.buttonFramed.startAllFarmLists.rectangle.withText.green');

  // Butona tıklama işlemi
  buton.click();

  console.log('Butona tıklandı!');

  // 11 dakika sonra başka bir fonksiyonu çağır
  setTimeout(baskaFonksiyon, 11 * 60 * 1000); // 11 dakika (milisaniye cinsinden)
}

function baskaFonksiyon() {
  console.log('Başka fonksiyon çağrıldı!');
  // Buraya başka fonksiyonun içinde yapılacak işlemleri ekleyebilirsiniz.
}

// İlk tıklama anı
tıklamaFonksiyonu();

// Belirli aralıklarla tıklama fonksiyonunu çağırmak için setInterval kullanılır
setInterval(tıklamaFonksiyonu, 4 * 60 * 1000); // 4 dakika (milisaniye cinsinden)
Leave a Comment