Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
968 B
4
Indexable
Never
# BRYLY I KONSTRUKCJE 
#PRZYPOMNIENIE
imie = "Michal" # zmienna z wartością tekstową
wiek = 24 # zmienna z wartością liczbową 
cenaZaLitrBenzyny = 1.62 # zmienna z wartością liczbą dziesiętną

#   Zadanie 1
# Tworzenie czterech wież obok gracza
#TNT - 46
#OBSYDIAN = 49
#GLOWSTONE = 89

#WIEŻA PO LEWEJ STRONIE 
blocks.place(89, pos(-3, 0, 0))
blocks.place(89, pos(-3, 1, 0)) 
blocks.place(89, pos(-3, 2, 0)) 
blocks.place(89, pos(-3, 3, 0))

#WIEŻA PO PRAWEJ STRONIE pos(x,y,z) x -> prawo/lewo / y -> góra/dół / z -> przed / za
blocks.place(89, pos(3, 0, 0)) 
blocks.place(89, pos(3, 1, 0))
blocks.place(89, pos(3, 2, 0))
blocks.place(89, pos(3, 3, 0))

#WIEŻA PRZED GRACZEM
blocks.place(89, pos(0, 0, 3)) 
blocks.place(89, pos(0, 1, 3))
blocks.place(89, pos(0, 2, 3))
blocks.place(89, pos(0, 3, 3))

#WIEŻA ZA GRACZEM 
blocks.place(89, pos(0, 0, -3))
blocks.place(89, pos(0, 1, -3))
blocks.place(89, pos(0, 2, -3))
blocks.place(89, pos(0, 3, -3))