C

mail@pastecode.io avatarunknown
java
20 days ago
3.7 kB
3
Indexable
Never
import java.util.*;

class Dish {
  String name;
  int cost;
  int prestige;

  Dish(String name, int cost, int prestige) {
    this.name = name;
    this.cost = cost;
    this.prestige = prestige;
  }
}

public class problemC {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    // Read the budget and the number of recipes
    int budget = scanner.nextInt();
    int numRecipes = scanner.nextInt();

    // Skapa en lista för att lagra alla rätter
    List<Dish> dishes = new ArrayList<>();

    // Lägg till en grundrätt som alltid är tillgänglig
    dishes.add(new Dish("pizza_base", 0, 0));

    // Läs in recepten och skapa rätter från dem
    for (int i = 0; i < numRecipes; i++) {
      String derivedDishName = scanner.next();
      String baseDishName = scanner.next();
      String ingredient = scanner.next();
      int addedCost = scanner.nextInt();
      int addedPrestige = scanner.nextInt();

      // Hitta basrätten och dess kostnad
      int baseCost = 0;
      for (Dish dish : dishes) {
        if (dish.name.equals(baseDishName)) {
          baseCost = dish.cost;
          break;
        }
      }

      // Skapa den härledda rätten och lägg till den i listan
      Dish derivedDish = new Dish(derivedDishName, baseCost + addedCost, addedPrestige);
      dishes.add(derivedDish);
    }

    // Skapa en matris för dynamisk programmering med memoization
    int[][] dp = new int[budget + 1][dishes.size()];

    // Fyll i matrisen med dynamisk programmering
    for (int i = 0; i < dp[0].length; i++) {
      for (int j = 0; j <= budget; j++) {
        int cost = dishes.get(i).cost;
        int prestige = dishes.get(i).prestige;

        // Om rätten är dyrare än budgeten, använd värdet ovanför
        if (cost > j) {
          dp[j][i] = (i > 0) ? dp[j][i - 1] : 0;
        } else {
          // Annars beräkna det maximala prestigevärdet
          int withoutThisDish = (i > 0) ? dp[j][i - 1] : 0;
          int withThisDish = prestige + dp[j - cost][i];

          dp[j][i] = Math.max(withoutThisDish, withThisDish);
        }
      }
    }

    // Hitta det maximala ackumulerade prestigevärdet och den minimala kumulativa kostnaden
    int maxPrestige = dp[budget][dishes.size() - 1];
    int minCost = budget;

    // Skapa en lista för att lagra de valda rätterna som bidrar till maximal prestiges
    List<Dish> selectedDishes = new ArrayList<>();

    // Återställ minCost till budget och spåra de valda rätterna
    for (int i = dishes.size() - 1; i >= 0; i--) {
      int cost = dishes.get(i).cost;
      if (maxPrestige - dishes.get(i).prestige >= 0 && dp[minCost][i] == maxPrestige - dishes.get(i).prestige) {
        selectedDishes.add(dishes.get(i));
        maxPrestige -= dishes.get(i).prestige;
        minCost -= cost;
      }
    }

    // Skriv ut resultatet
    System.out.println(maxPrestige);
    System.out.println(minCost);

    // Skriv ut de valda rätterna
    System.out.println("Selected Dishes:");
    for (Dish dish : selectedDishes) {
      System.out.println(dish.name);
    }

    scanner.close();
  }
}