Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
csharp
2 years ago
2.1 kB
2
Indexable
Never
void OgrenciSonKitap()
    {
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("14-Ögrencinin okudugu son kitabı listele ----------------------------");

      do
      {
        try
        {
          int ogrNo;
          Console.Write("Ögrencinin numarasi: ");
          if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out ogrNo))
          {
            if (okul.OgrenciMi(ogrNo) == null)
            {
              Console.WriteLine("Bu numarada bir öğrenci yok. Tekrar deneyin.");
              continue;
            }

            else
            {

              Ogrenci ogr = okul.OgrenciMi(ogrNo);

              Console.WriteLine();
              Console.WriteLine("Ögrencinin Adı Soyadı:" + ogr.Ad.Substring(0, 1).ToUpper() + ogr.Ad.Substring(1).ToLower() + " " + ogr.Soyad.Substring(0, 1).ToUpper() + ogr.Soyad.Substring(1).ToLower());
              Console.WriteLine("Ögrencinin Subesi: " + ogr.Subesi + Environment.NewLine);
              Console.WriteLine("Öğrencinin Okuduğu Son Kitap");
              Console.WriteLine("-----------------");

              
              string sonKitap = ogr.Kitaplar.LastOrDefault();
              Console.WriteLine(sonKitap);
             

              //Console.WriteLine();
              //Console.WriteLine("Menüyü tekrar listelemek için ''liste'', çıkış yapmak için ''çıkış'' yazın." + Environment.NewLine);
              break;
            }
          }
        }

        catch (Exception e)
        {
          Console.WriteLine("Hatalı giriş yapıldı. Tekrar deneyin.");
          
        }

      } while (true);