SUDOKU 2 ???

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
2.5 kB
1
Indexable
Never
//Interfejs SudokuSolver:

java
Copy code
public interface SudokuSolver {
  void solve(SudokuBoard board);
}
//Klasa SudokuBoard:

java
Copy code
public class SudokuBoard {
  private final int[][] board;

  public SudokuBoard() {
    board = new int[9][9];
  }

  public int[][] getBoard() {
    int[][] temp = new int[9][9];
    for (int row = 0; row < 9; row++) {
      System.arraycopy(board[row], 0, temp[row], 0, 9);
    }
    return temp;
  }

  public boolean isBoardValid() {
    // Sprawdź czy układ liczb na planszy jest prawidłowy
    // Zwróć true jeśli jest poprawny, w przeciwnym razie false
    // Możesz użyć istniejących metod isValidMove, isSafeInRow, isSafeInColumn, isSafeInBox
    return true;
  }
}

//Klasa TypeSudokuSolver implementująca interfejs SudokuSolver:

java
Copy code
import java.util.Random;

public class TypeSudokuSolver implements SudokuSolver {
  @Override
  public void solve(SudokuBoard board) {
    solveGame(board);
  }

  private void solveGame(SudokuBoard board) {
    fillBoard(board, 0, 0);
  }

  private boolean fillBoard(SudokuBoard board, int row, int col) {
    if (row == 9 - 1 && col == 9) {
      return true;
    }

    if (col == 9) {
      row++;
      col = 0;
    }

    if (board.getBoard()[row][col] != 0) {
      return fillBoard(board, row, col + 1);
    }

    int[] nums = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
    shuffleArray(nums);

    for (int num : nums) {
      if (isValidMove(board, row, col, num)) {
        board.getBoard()[row][col] = num;

        if (fillBoard(board, row, col + 1)) {
          return true;
        }
        board.getBoard()[row][col] = 0;
      }
    }
    return false;
  }

  private boolean isValidMove(SudokuBoard board, int row, int col, int num) {
    // Implementacja isValidMove na podstawie danych z SudokuBoard
    return true;
  }

  private void shuffleArray(int[] arr) {
    Random rand = new Random();
    for (int i = arr.length - 1; i > 0; i--) {
      int index = rand.nextInt(i + 1);
      int temp = arr[index];
      arr[index] = arr[i];
      arr[i] = temp;
    }
  }
}