Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
7.1 kB
1
Indexable
Never
Imports System.Math

Public Class Form1


  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

    Dim kisauzun As Double
    Call dogrula()

    TextBox1.Text = kuvvet
    TextBox2.Text = u
    TextBox3.Text = h
    TextBox4.Text = g
    TextBox5.Text = boy

    If RadioButton1.Checked = True Then
      Module1.e = 207000
      Module1.sigma = 180
    End If
    If RadioButton2.Checked = True Then
      Module1.e = 105000
      Module1.sigma = 275
    End If
    If RadioButton3.Checked = True Then
      Module1.e = 69000
      Module1.sigma = 35
    End If
    If RadioButton4.Checked = True Then
      Module1.e = 97000
      Module1.sigma = 75
    End If
    If RadioButton5.Checked = True Then
      Module1.e = 97000
      Module1.sigma = 69
    End If
    If RadioButton6.Checked = True Then
      Module1.e = 45000
      Module1.sigma = 175
    End If


    'TODO: Bu if bloklarında fonksiyonlara gönderilen değerler formüle göre değiştirilecek
    If ComboBox2.Text = "U Profil" Then
      Call ataletU(1, 2, 3)
    End If
    If ComboBox2.Text = "I Profil" Then
      Call ataletI(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
    End If
    If ComboBox2.Text = "L Profil" Then
      Call ataletL(1, 2)
    End If
    If ComboBox2.Text = "T Profil" Then
      Call ataletT(1, 2, 3, 4, 5, 6)
    End If


    Module1.rj = Sqrt(atalet / alan)

    kisauzun = Sqrt((2 * Module1.k * 3.14 ^ 2 * Module1.e) / (Module1.sigma))

    If boy / rj > kisauzun Then
      TextBox7.Text = "KISA ÇUBUK"
      Module1.flambaj = Module1.sigma * Module1.alan * (1 - (Module1.sigma * kisauzun ^ 2 / 4 * Module1.k * PI ^ 2 * Module1.e))
    End If
    If boy / rj < kisauzun Then
      TextBox7.Text = "UZUN ÇUBUK"
      Module1.flambaj = Module1.k * PI ^ 2 * Module1.e * Module1.atalet / Module1.boy ^ 2
    End If

    'TODO: Emniyet katsayısı TextBox içerisine yazdırılacak.
    TextBox8.Text = "FLAMBAJA UĞRAR" 'TODO: Flambaja uğrama durumu için if else bloğu eklenecek (If Flambaj > ? )
  End Sub

  Function ataletI(ByVal b1 As Integer, ByVal h1 As Integer, ByVal b2 As Integer, ByVal h2 As Integer, ByVal A1 As Integer, ByVal d1 As Integer, ByVal A2 As Integer, ByVal d2 As Integer)
    Module1.atalet = (u * g ^ 3 - u * g ^ 3) / 12 + (g * u) * d1 ^ 2 + (g * u) * d2 ^ 2 + (g * h)
    Module1.alan = (2 * g * u) + (g * h)
  End Function

  Function ataletU(ByVal b As Integer, ByVal h As Integer, ByVal t As Integer)
    Module1.atalet = (b * h ^ 3 - (b - 2 * t) * (h - 2 * t) ^ 3) / 12
    Module1.alan = (2 * g * u) + (g * h)
  End Function

  Function ataletT(ByVal b1 As Integer, ByVal h1 As Integer, ByVal b2 As Integer, ByVal h2 As Integer, ByVal A1 As Integer, ByVal d1 As Integer)
    Module1.atalet = (b1 * h1 ^ 3 - b2 * h2 ^ 3) / 12 + A1 * d1 ^ 2
    Module1.alan = (2 * g * u) + (g * h)
  End Function

  Function ataletL(ByVal b As Integer, ByVal h As Integer)
    Module1.atalet = b * h ^ 3 / 3
    Module1.alan = (2 * b * u) + (2 * h)
  End Function


  Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged
    PictureBox1.Visible = True
    If ComboBox1.Text = "İki ucu mafsal" Then
      PictureBox1.Image = Image.FromFile("C:\Flambaj\1.jpg")
      Module1.k = 1
    End If
    If ComboBox1.Text = "Bir ucu ankastre bir ucu serbest" Then
      PictureBox1.Image = Image.FromFile("C:\Flambaj\4.jpg")
      Module1.k = 0.25
    End If
    If ComboBox1.Text = "Bir ucu ankastre bir ucu mafsal" Then
      PictureBox1.Image = Image.FromFile("C:\Flambaj\3.jpg")
      Module1.k = 1.5
    End If
    If ComboBox1.Text = "İki ucu ankastre" Then
      PictureBox1.Image = Image.FromFile("C:\Flambaj\2.jpg")
      Module1.k = 2
    End If
    If ComboBox1.Text = "" Then
      PictureBox1.Visible = False
    End If
  End Sub
  Private Sub ComboBox2_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox2.SelectedIndexChanged
    PictureBox2.Visible = True
    If ComboBox2.Text = "I Profil" Then
      PictureBox2.Image = Image.FromFile("C:\Flambaj\5.jpg")
      Module1.k = 1
    End If
    If ComboBox2.Text = "T Profil" Then
      PictureBox2.Image = Image.FromFile("C:\Flambaj\6.jpg")
      Module1.k = 0.25
    End If
    If ComboBox2.Text = "U Profil" Then
      PictureBox2.Image = Image.FromFile("C:\Flambaj\7.jpg")
      Module1.k = 1.5
    End If
    If ComboBox2.Text = "L Profil" Then
      PictureBox2.Image = Image.FromFile("C:\Flambaj\8.jpg")
      Module1.k = 2
    End If
    If ComboBox2.Text = "" Then
      PictureBox2.Visible = False
    End If
  End Sub
  Private Sub dogrula()
    Dim dogrulaString = Space(33) + "HATA!"
    If ComboBox1.Text = "" Or ComboBox2.Text = "" Then
      dogrulaString = dogrulaString + vbNewLine + Space(15) + "Bağlantı şekli ve profil seçiniz..."
    End If
    If TextBox1.Text = "" Or TextBox1.Text = "0" Or
      TextBox2.Text = "" Or TextBox2.Text = "0" Or
      TextBox3.Text = "" Or TextBox3.Text = "0" Or
      TextBox3.Text = "" Or TextBox4.Text = "0" Or
      TextBox5.Text = "" Or TextBox5.Text = "0" Then
      dogrulaString = dogrulaString + vbNewLine + Space(15) + "Hesaplama için değerleri eksiksiz giriniz..."
    End If
    If RadioButton1.Checked = False And RadioButton2.Checked = False And
      RadioButton3.Checked = False And RadioButton4.Checked = False And
      RadioButton5.Checked = False And RadioButton6.Checked = False Then
      dogrulaString = dogrulaString + vbNewLine + Space(15) + "Materyal tipi seçiniz..."
    End If
    If dogrulaString <> Space(33) + "HATA!" Then
      MsgBox(dogrulaString)
    End If
  End Sub
  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

    PictureBox1.Visible = False
    PictureBox2.Visible = False
    ComboBox1.Items.Add("İki ucu mafsal")
    ComboBox1.Items.Add("Bir ucu ankastre bir ucu serbest")
    ComboBox1.Items.Add("Bir ucu ankastre bir ucu mafsal")
    ComboBox1.Items.Add("İki ucu ankastre")


    ComboBox2.Items.Add("I Profil")
    ComboBox2.Items.Add("T Profil")
    ComboBox2.Items.Add("U Profil")
    ComboBox2.Items.Add("L Profil")

  End Sub
End Class