Задача 2 на HTML

mail@pastecode.io avatar
unknown
html
2 months ago
1.2 kB
0
Indexable
Never
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Основни определения по ИТ</title>
 </head>

 <body>
  <h2><center>Основни определения по ИТ</center></h2>

  <table align="center" style="width:50%">
  <style>
   table, th, td {
   border:1px solid;
  }
  </style>
 <tr>
  <th colspan="2">Основни определения по ИТ</th>
 </tr>

 <tr>
  <td>Определение за ИТ</td>
  <td>Съвкупност от софтуер, хардуер и човешки ресурси</td>
 </tr>

 <tr style="color:white;", bgcolor="green">
  <td>Опредление за софтуер</td>
  <td>Това са компютърни програми, процедури, правила, както и данни, които функционират с помощта на компютърната система.</td>
 </tr>

 <tr style="color:white;", bgcolor="red">
  <td>Видове софтуер</td>
  <td>
   <li>Системен</li>
   <li>Приложен</li>
   <li>Компилатор</li>
  </td>
 </tr>
</table>
 </body>
</html>
Leave a Comment