Untitled

mail@pastecode.io avatarunknown
java
a month ago
1.7 kB
0
Indexable
Never
public class MyApp {

  private static int counter = 998;
  // atomic jest bezpieczny wielowątkowo, nie trzeba używać synchronized w tym przypadku

  public static void main(String[] args) {
    long startTime = System.currentTimeMillis();
    // Tworzenie dwóch wątków
    Thread thread1 = new Thread(new IncrementTask());
    Thread thread2 = new Thread(new IncrementTask());
    Thread thread3 = new Thread(new IncrementTask());
    Thread thread4 = new Thread(new IncrementTask());

    // Uruchamianie wątków
    thread1.start();
    thread2.start();
    thread3.start();
    thread4.start();

    try {
      // Czekanie na zakończenie obu wątków
      thread1.join();
      thread2.join();
      thread3.join();
      thread4.join();
    } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
    }

    System.out.println("Wartość zmiennej counter: " + counter);
    long endTime = System.currentTimeMillis();
    long elapsedTime = endTime - startTime;
    System.out.println("Czas trwania: " + elapsedTime + " ms");
  }

  // Zadanie inkrementacji zmiennej counter
  private static class IncrementTask implements Runnable {

    @Override
    public void run() {
      for (; counter < 1000; counter++) {
        try {
          Thread.sleep(50);
        } catch (InterruptedException e) {
          throw new RuntimeException(e);
        }
        System.out.println(counter);
        }
      }
    }
  }