Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
1.7 kB
1
Indexable
Never
import win32file
import win32api
import win32con
import time
import os
import shutil

def scanUSB()-> list:
  # Tüm aygıt yollarını listeleyen bir dizin oluşturun
  device_paths = []

  # Sürücüleri listeleyin
  drives = win32api.GetLogicalDriveStrings()

  # Sürücüleri ayıklayın
  drives = drives.split('\000')[:-1]

  # Sürücüleri tarayın
  for drive in drives:
    # Sürücü türünü alın
    drive_type = win32file.GetDriveType(drive)

    # Eğer sürücü bir USB cihazıysa
    if drive_type == win32con.DRIVE_REMOVABLE:
      # Aygıt yolunu diziye ekleyin
      device_paths.append(drive)

  if device_paths:
    return device_paths
  else:
    return []

def copyDevices(device):
  # source_path = 'F:\\'

  # Dosyaları kopyalamak istediğiniz hedef konumu belirtin
  target_path = 'C:\\Users\\user\\Documents\\usb_copy\\'

  # USB cihazındaki tüm dosyaları tarayın
  for root, dirs, files in os.walk(device):
    # Her dosya için
    for file in files:
      # Dosyanın tam yolunu belirleyin
      source_file = os.path.join(root, file)
      # Dosyayı hedef konuma kopyalayın
      shutil.copy(source_file, target_path)

  print("USB cihazındaki tüm dosyalar kopyalandı.")
  return False

loop = True
while True:
  if loop:
    device_paths = scanUSB()

    # Aygıt yollarını yazdırın
    for device in device_paths:
      print(device)
      loop = copyDevices(device)

    print("chechk again")
    time.sleep(1)