PHP SQL HTML Formularze do bazy danych WiAI

jw
mail@pastecode.io avatar
unknown
php
2 years ago
3.1 kB
10
Indexable
Never
<?php
  //mysqli_query(połączenie, zapytanie)
  //mysqli_connect(host, user, pass, db)
  //zapytanie = "<treść zapytania>"

  //pobieranie id: myqli_insert_id($zapytanie)

  //wyświetlanie/przechwytywanie błędu: mysqli_errno($conn)
  //          (gdzie $conn to zmienna mysqli_query (zapytanie))


  //definiowanie zmienej do PHP'a z INPUT'a HTML:
  // $nazwa_zmiennej_phpa = $_POST['input_name_html']

  //definiowanie zmiennej zabezpieczonej przed PHP Inject:
  // $nazwa_zmiennej_phpa = msqli_real_escape_string($conn,
  //  $_POST['input_name_html']);      (gdzie $conn to zapytanie)
  
  //Połączenie z bazą danych
  $conn = mysqli_connect('localhost', 'root', 'root', 'teb_restauracja');

  if(!$conn) {
    echo 'Błąd połączenia';
    echo mysqli_connect_errno();
  }

  //1. tworzneie tabeli
  $create = "CREATE TABLE menu(
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL,
  nazwa VARCHAR(64) NOT NULL,
  kategoria INT NOT NULL,
  cena INT NOT NULL
  );
  ";
  // Wyświetlanie statusu na stronie:

  // if(msqli_query($conn, $sql)) {
  // echo 'Utworzono nową tabelę.';
  // } else {
  // echo 'Błąd wykonania zapytania';
  // }

  //2. dodawanie rekordu
  $record = "INSERT INTO menu(nazwa, kategoria, cena) VALUES('Pizza Diavolo', 3, 30);";

  // Wyświetlanie statusu na stronie:
  // if(mysqli_query($conn, $record)) {
  //   echo 'Utworzono nowy wpis do menu.';
  // } else {
  //   echo 'Błąd wykonania zapytania';
  //   echo mysqli_error($conn);
  // }


  //przypisywanie do zmiennych
  if(isset($_POST['dodawanie'])){
    $nazwa = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['nazwa']);
    $kategoria = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['kategoria']);
    $cena = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['cena']);


    if(empty($nazwa) || empty($kategoria) || empty($cena)){
      echo 'Formularz nie jest uzupełniony.';
    } else {
      $insert_php = "INSERT INTO menu(nazwa, kategoria, cena) VALUES('$nazwa', '$kategoria', '$cena');";
      $query = mysqli_query($conn, $insert_php);
      if ($query) {
        $id = mysqli_insert_id($conn);
        echo "Dziękuje za dodanie, ID nowego elementu to: ". $id;
      }else{
        echo "Błąd dodawania";
        echo mysqli_errno($conn);
      }  
    }
  }  
?>


<!-- HTML -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <form method="POST">
    <input type="text" placeholder="Nazwa produktu" name="nazwa">
    <br>
    <input type="number" placeholder="Kategoria produktu (1, 2, 3)" name="kategoria">
    <br>
    <input type="number" placeholder="Cena produktu" name="cena">
    <br>
    <input type="submit" value="Dodaj do menu" name="dodawanie">
  </form>
</body>
</html>