Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
2.4 kB
3
Indexable
Never
import java.util.Scanner;

public class FiguryPlaskie {

  private static final int SQUARE_SIDES = 4;

  public static void main(String[] args) {
    int wybor;
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    do {
      menu();
      System.out.print("Wybierz opcję: ");
      wybor = sc.nextInt();
      sc.nextLine();
      switch (wybor) {
        case 1:
          obliczeniaDlaKwadratu(sc);
          break;
        case 2:
          obliczeniaDlaProstokata();
          break;
        case 3:
          obliczeniaDlaKola();
          break;
        case 4:
          System.out.println("Do widzenia");
          break;
        default:
          System.out.println("Nie ma takiej figury");
      }
    } while (wybor != 4);
  }

  public static void menu() {
    System.out.println("1 - Kwadrat");
    System.out.println("2 - Prostokąt");
    System.out.println("3 - Koło");
    System.out.println("4 - Koniec");
  }

  public static void obliczeniaDlaKwadratu(Scanner in) {
    System.out.println("1 - pole kwadratu");
    System.out.println("2 - obwód kwadratu");
    System.out.println("Wybierz co liczymy: ");
    int wyborkw;

    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    wyborkw = sc.nextInt();

    switch (wyborkw) {
      case 1:
        System.out.println("Pole kwadratu to: " + poleKwadratu(in));
        break;
      case 2:
        System.out.println("Obwód kwadratu to: " + obwodKwadratu(in));
        break;
      default:
        System.out.println("Nie ma takiej figury");
    }
  }

  public static double poleKwadratu(Scanner in) {
    System.out.println("Podaj długość boku a (cm): ");
    var bok = in.nextDouble();
    return bok * bok;
  }

  public static double obwodKwadratu(Scanner in) {
    System.out.println("Podaj długość boku a (cm): ");
    var bok = in.nextDouble();
    return SQUARE_SIDES * bok;
  }

  public static void obliczeniaDlaProstokata() {
    System.out.println("Podaj dane prostokąta");

  }

  public static void obliczeniaDlaKola() {
    System.out.println("Podaj dane koła");

  }
}