E-Paslaugų egzaminas

mail@pastecode.io avatar
unknown
php
2 years ago
31 kB
2
Indexable
Never
//Asmens kodo skaičiuoklė ----------------------------------------------------------
<!DOCTYPE html>
<html lang="lt">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Renatas Perveinis 1 LD. 1 užduotis</title>
  </head>
  
  <body>
    
    <h3>Asmens kodo skaičiuoklė</h3>
    
    <?php
    function forma() {
    echo '<form method="post" action="index.php">
    <input method="post" style="width: 9em" type="text" name="vardas"> <span> Vardas</span><br><br>
    <input method="post" style="width: 9em" type="text" name="pavarde"><span> Pavardė</span><br><br>    
    <input method="post" style="width: 9em" type="number" name="ak"><span> Asmens kodas</span><br><br> 
    <input type="submit" value="Tikrinti"><br><br>
    </form>';
    }
  
    forma();

    //Vardas--------------------------
    if (!isset($_POST['vardas']) && empty($_POST['vardas'])) {
      echo '<br>Įveskite vardą<br>';
    }

    else if(!isset($_POST['vardas']) || trim($_POST['vardas']) == ''){
       echo '<br><span style="background:#C10000;color:white">Neįvedėte vardo</span><br>';
    }
    else if(ctype_alpha($_POST['vardas'])){
      $teisingasvardas ='Vardas: '. $_POST['vardas'];
      echo 'Vardas: ' . $_POST['vardas'];
    }
    else {
      echo '<br><span style="background:#C10000;color:white">Varde turi būti tik raidės</span><br>';
      }


    //Pavarde--------------------------

    if (!isset($_POST['pavarde']) && empty($_POST['pavarde'])) {
      echo '<br>Įveskite pavardę<br>';
    }
    else if(!isset($_POST['pavarde']) || trim($_POST['pavarde']) == ''){
       echo '<br><span style="background:#C10000;color:white">Neįvedėte pavardės</span><br>';
    }
    else if(ctype_alpha($_POST['pavarde'])){
    $teisingapavarde = 'Pavardė: '. $_POST['pavarde'];
      echo '<br>Pavardė: ' . $_POST['pavarde'];
    }
    else {
      echo '<br><span style="background:#C10000;color:white">Pavardėje turi būti tik raidės</span><br>';
      }


    //Lytis--------------------------
    if (!isset($_POST['ak']) && empty($_POST['ak'])) {
      echo '<br>Įveskite asmens kodą<br>';
    }
    else if(!isset($_POST['ak']) || trim($_POST['ak']) == ''){
      echo '<br><span style="background:#C10000;color:white">Neįvedėte asmens kodo</span><br>';
    }
    else{ 
    
    $string = $_POST['ak'];  
    $skaicius = str_split($_POST['ak']);

    if (count($skaicius) < 11 || count($skaicius) > 11) {
      echo '<br><span style="background:#C10000;color:white">Asmens kodą turi sudaryti 11 skaičių</span>';
    }


    //2000 metų
    else if(ctype_digit($_POST['ak']) && $string[0] == '5'){
      $teisingasak = 'Lytis: Vyras
Gimimo data: 20'.$string[1].$string[2].'-'.$string[3].$string[4].'-'.$string[5].$string[6];
      echo '<br>Lytis: Vyras<br>';
      echo 'Gimimo data: 20'.$string[1].$string[2].'-'.$string[3].$string[4].'-'.$string[5].$string[6];
      }
    else if(ctype_digit($_POST['ak']) && $string[0] == '6'){
      $teisingasak = 'Lytis: Moteris
Gimimo data: 20'.$string[1].$string[2].'-'.$string[3].$string[4].'-'.$string[5].$string[6];
      echo '<br>Lytis: Moteris<br>' ;
      echo 'Gimimo data: 20'.$string[1].$string[2].'-'.$string[3].$string[4].'-'.$string[5].$string[6];
      }
    //1900 metų
    else if(ctype_digit($_POST['ak']) && $string[0] == '3'){
      $teisingasak = 'Lytis: Vyras
Gimimo data: 19'.$string[1].$string[2].'-'.$string[3].$string[4].'-'.$string[5].$string[6];
      echo '<br>Lytis: Vyras<br>';
      echo 'Gimimo data: 19'.$string[1].$string[2].'-'.$string[3].$string[4].'-'.$string[5].$string[6];
      }
    else if(ctype_digit($_POST['ak']) && $string[0] == '4'){
      $teisingasak = 'Lytis: Moteris
Gimimo data: 19'.$string[1].$string[2].'-'.$string[3].$string[4].'-'.$string[5].$string[6];
      echo '<br>Lytis: Moteris<br>' ;
      echo 'Gimimo data: 19'.$string[1].$string[2].'-'.$string[3].$string[4].'-'.$string[5].$string[6];
      }
    //1800 metų 
    else if(ctype_digit($_POST['ak']) && $string[0] == '1'){
      $teisingasak = 'Lytis: Vyras
Gimimo data: 18'.$string[1].$string[2].'-'.$string[3].$string[4].'-'.$string[5].$string[6];
      echo '<br>Lytis: Vyras<br>';
      echo 'Gimimo data: 18'.$string[1].$string[2].'-'.$string[3].$string[4].'-'.$string[5].$string[6];
      }
    else if(ctype_digit($_POST['ak']) && $string[0] == '2'){
      $teisingasak = 'Lytis: Moteris
Gimimo data: 18'.$string[1].$string[2].'-'.$string[3].$string[4].'-'.$string[5].$string[6];
      echo '<br>Lytis: Moteris<br>' ;
      echo 'Gimimo data: 18'.$string[1].$string[2].'-'.$string[3].$string[4].'-'.$string[5].$string[6];
      }
    else{
      echo '<br><span style="background:#C10000;color:white">Asmens kode turi būti tik skaičiai</span><br>';
    }
    }


if(isset($teisingasvardas))
{
$data=$teisingasvardas.PHP_EOL;
$fp = fopen('data.txt', 'a');
fwrite($fp, $data);
fclose($fp);
}

if(isset($teisingapavarde))
{

$data=$teisingapavarde.PHP_EOL;
$fp = fopen('data.txt', 'a');
fwrite($fp, $data);

fclose($fp);
}

if(isset($teisingasak))
{
$data=$teisingasak.PHP_EOL;
$fp = fopen('data.txt', 'a');
fwrite($fp, $data);
fclose($fp);
}


    ?>
    
  </body>
</html>

//Vandens skaičiuoklė ----------------------------------------------------------

<!DOCTYPE html>
<html lang="lt">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Renatas Perveinis 1 LD. 2 užduotis</title>
  </head>
  
  <body>
    
    <h3>Vandens skaičiuoklė</h3>
    
    <?php
    function forma() {
    echo '<form method="post" action="index.php">
    <input method="post" style="width: 9em" type="text" name="vardas"> <span> Vardas</span><br><br>
    <input method="post" style="width: 9em" type="number" name="svoris"><span> Svoris</span><br><br>    
    <input method="post" style="width: 9em" type="number" name="stiklines"><span> Kiek stiklinių vandens išgeriama per dieną (stiklinės po 250ml)?</span><br><br> 
    <input type="submit" value="Skaičiuoti"><br><br>
    </form>';
    }
  
    forma();

//Vardas--------------------------
if (!isset($_POST['vardas']) && empty($_POST['vardas'])) {
  echo '<br>Įveskite vardą<br>';
  $TeisingasVardas = 'nealus';
}

else if(!isset($_POST['vardas']) || trim($_POST['vardas']) == ''){
  echo '<br><span style="background:#C10000;color:white">Neįvedėte vardo</span><br>';
  $TeisingasVardas = 'nealus';
}
else {
  echo 'Vardas: ' . $_POST['vardas'];
  $TeisingasVardas = 'alus';
}


//Svoris--------------------------
if (!isset($_POST['svoris']) && empty($_POST['svoris'])) {
  echo '<br>Įveskite svorį<br>';
  $TeisingasSvoris = 'nealus';
}

else if(!isset($_POST['svoris']) || trim($_POST['svoris']) == ''){
  echo '<br><span style="background:#C10000;color:white">Neįvedėte svorio</span><br>';
  $TeisingasSvoris = 'nealus';
}

else if(($_POST['svoris'] < '40') || ($_POST['svoris'] > '150')){
  echo '<br><span style="background:#C10000;color:white">Svoris turi būti tarp 40kg. ir 150kg.</span><br>';
  $TeisingasSvoris = 'nealus';
}
else {
  
  echo '<br>Svoris: ' . $_POST['svoris'];
  $TeisingasSvoris = 'alus';
}


//Stiklines Vandens--------------------------
if (!isset($_POST['stiklines']) && empty($_POST['stiklines'])) {
  echo '<br>Įveskite išgeriamų vandens stiklinių kiekį<br>';
  $TeisingasStiklines = 'nealus';
}

else if(!isset($_POST['stiklines']) || trim($_POST['stiklines']) == ''){
  echo '<br><span style="background:#C10000;color:white">Neįvedėte išgeriamų vandens stiklinių kiekio</span><br>';
  $TeisingasStiklines = 'nealus';
}

else if(($_POST['stiklines'] < '0') || ($_POST['stiklines'] > '20')){
  echo '<br><span style="background:#C10000;color:white">Stiklinių kiekis turi būti tarp 0 ir 20.</span><br>';
  $TeisingasStiklines = 'nealus';
}
else {
  echo '<br>Išgeriamų vandens stiklinių kiekis: ' . $_POST['stiklines'];
  $TeisingasStiklines = 'alus';  
}


//Paros normos kiekis jei per mažai------------------------------------------

if((($TeisingasVardas == 'alus') && ($TeisingasSvoris == 'alus') && ($TeisingasStiklines == 'alus')) && ($_POST['stiklines']) < (($_POST['svoris'])*0.03/0.25)){
  echo '<hr><br><span style="font-size: 20px;">Jūsų išgeriamo vandens paros normos kiekis: </span><b><br>'
  .($_POST['svoris']*0.03)/0.25 . '</b> stiklinių po 250ml. 
  <br> <i>o tai yra</i><br><b>
  '.($_POST['svoris']*0.03)*1000 .'</b> ml.<br>';
  echo '<b><br>Jūs išgeriate '.($_POST['svoris']*0.03/0.001) - ($_POST['stiklines']*0.25/0.001). ' mililitrais per mažai </b><br>';
$isgerta = '<img width="70px" src="ZaliaStikline.png">';
$truksta = '<img width="70px" src="RaudonaStikline.png">';
$trukstakiekis = $_POST['svoris']*0.03/0.25 - $_POST['stiklines'];
  echo str_repeat("$isgerta", $_POST['stiklines']);
  echo str_repeat("$truksta", $trukstakiekis);
  echo '<br><span style="color: green"><b>Žalios stiklinės</span></b> - jūsų išgeriamų stiklinių kiekis. <br><span style="color: red"><b>Raudonos stiklinės</b></span> - kiek jūms trūksta išgerti stiklinių iki dienos normos';;
}

//Paros normos kiekis jei pakankamai------------------------------------------
else if((($TeisingasVardas == 'alus') && ($TeisingasSvoris == 'alus') && ($TeisingasStiklines == 'alus')) && ($_POST['stiklines']) > (($_POST['svoris'])*0.03/0.25)){
  echo '<hr><br>Jūsų išgeriamo vandens paros normos kiekis: <br><b><br>'
  .($_POST['svoris']*0.03)/0.25 . '</b> stiklinių po 250ml. 
  <br> <i>o tai yra</i><br><b>
  '.($_POST['svoris']*0.03)*1000 .'</b> ml.<br>';
  echo '<b><br>Išgeriate pakankamai stiklinių vandens</b><br>';
$isgerta = '<img width="70px" src="ZaliaStikline.png">';
  echo str_repeat("$isgerta", $_POST['stiklines']);
  echo '<br><span style="color: green"><b>Žalios stiklinės</span></b> - jūsų išgeriamų stiklinių kiekis. <br><span style="color: red"><b>Raudonos stiklinės</b></span> - kiek jūms trūksta išgerti stiklinių iki dienos normos';
}
else {
  echo '<hr><br>Kad įvykdyti tolimesnius skaičiavimus, įrašykite visus duomenis';
}
    ?>
    
  </body>
</html>


//2 PRATYBOS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<title>2 pratybos</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
 
	<body>
		<p>2. Sprendimus testuokite lokaliame serveryje.
			Sprendime turi būti numatytas Valid HTML5 kodo generavimas.<br>
			Užduotys:
			2.1. Taikydami PHP funkciją date() suformuokite puslapyje dinaminį pranešimą;
			Server date: DD.MM.YYYY, [day of the week]
			Tomorrow date: DD.MM.YYYY,[day of the week]
		</p>
		<?php
			echo date('d.m.Y, l') . '<br>';
		?>
		<hr>
		<p>2.2. Puslapyje dinamiškai atvaizduojamas metų laiką atitinkantis paveikslėlis.</p>
		<?php
			$menesis = date('n');
			echo $menesis . '<br>';
			for ($i = 1; $i <= 12; $i++) {
				if ($i > 2 && $i <= 5 && $i == $menesis) {
					echo '<span style=color:ORANGE>PAVASARIS</span><br>';
					echo '<img src="https://dynaimage.cdn.cnn.com/cnn/c_fill,g_auto,w_1200,h_675,ar_16:9/https%3A%2F%2Fcdn.cnn.com%2Fcnnnext%2Fdam%2Fassets%2F210316134609-01-wisdom-project-spring.jpg" height="300px"';
				}
				else if ($i >= 5 && $i <= 8 && $i == $menesis) {
					echo '<span style=color:GREEN>VASARA</span><br>';
					echo '<img src="https://hips.hearstapps.com/hmg-prod.s3.amazonaws.com/images/beautiful-tropical-sunset-scenery-two-sun-beds-royalty-free-image-1595368231.jpg" height="300px"';
				}
				else if ($i >= 9 && $i <= 11 && $i == $menesis) {
					echo '<span style=color:red>RUDUO</span><br>';
					echo '<img src="https://cdn.britannica.com/88/137188-050-8C779D64/Boston-Public-Garden.jpg" height="300px"';
				}
				else if (($i == 12 or $i == 1 or $i == 2) && $i == $menesis) {
					echo '<span style=color:blue>ZIEMA</span><br>';
					echo '<img src="https://www.secondwavemedia.com/metromode/images/Features/img_5351.jpg" height="300px"<br>';
				}
			}
		?>
		<hr>
		<hr>
		<p>2.3. Suformuokite kintamajame saugomo skaičiaus daugybos nuo 1 iki 10 lentelę,
			žemiau to paties skaičiaus daugybos nuo 10 iki 1 lentelę,
			dar žemiau – sekančių trijų skaičių daugybos nuo 1 iki 10 lenteles, pateikiant jas
			horizontaliai vieną šalia kitos.
		</p>
		<?php
			$sk = rand(1, 10);
			echo 'Random skaiciaus ' . $sk . ' daugybos lentele nuo 1 iki 10</pre>';
			for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
				echo '<pre>' . $sk . ' * ' . $i . ' = ' . $i * $sk . '</pre>';
			}
			echo 'Random skaiciaus ' . $sk . ' daugybos lentele nuo 10 iki 1</pre>';
			for ($i = 10; $i >= 1; $i--) {
				echo '<pre>' . $sk . ' * ' . $i . ' = ' . $i * $sk . '</pre>';
			}
		?>
		<p>2.5.Duota skaičių seka (ji sugeneruojama, užpildant ją atsitiktiniais skaičiais).
			a) Rasti teigiamų ir neigiamų sekos narių sumas.<br>
			b) Suskaičiuoti, kiek sekoje yra lyginių narių.<br>
			c) Rasti mažiausią ir didžiausią sekos skaičių<br>
		</p>
		<?php
			$kiekis = rand(1, 50);
			$masyvas = array();
			$lyginiai = 0;
			$maziausias;
			$didziausias;
			for ($i = 0; $i < $kiekis; $i++) {
				$masyvas[$i] = rand(-100, 100);
			}
			echo '<pre>';
			print_r($masyvas);
			echo '<br>Kiekis ' . $kiekis . '<br>';
			for ($i = 0; $i < $kiekis; $i++) {
				if ($masyvas[$i] % 2 == 0) $lyginiai++;
				$maziausias = $masyvas[0];
				$didziausias = $masyvas[0];
				if ($masyvas[$i] < $maziausias) $maziausias = $masyvas[$i];
				if ($masyvas[$i] > $didziausias) $didziausias = $masyvas[$i];
			}
			echo 'Maziausias sekos elementas ' . $maziausias . '<br>';
			echo 'Didziausias sekos elementas ' . $didziausias;
			echo '</pre>';
		?>
 
	</body>
</html>
 
 
 
 
 
 
//3 PRATYBOS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<title>3 pratybos</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
 
	<body>
		<h1>3 pratybos</h1>
		<?php
			echo '<pre>3.1.Duota skaičių seka (ji sugeneruojama, užpildant ją atsitiktiniais skaičiais).
a) Rasti teigiamų ir neigiamų sekos narių sumas.
b) Suskaičiuoti, kiek sekoje yra lyginių narių.
c) Rasti mažiausią ir didžiausią sekos skaičių.
d) Suformuokite masyvą į kurį surašykite pirminius sekos narius.</pre>';
			$kiekis = rand(1, 30);
			$seka = array();
			for ($i = 0; $i < $kiekis; $i++) {
				$seka[$i] = rand(0, 100);
			}
			echo '<pre>';
			print_r($seka);
			echo '</pre>';
			$teigiamuSuma = 0;
			$neigiamuSuma = 0;
			$lyginiai = 0;
			$maz;
			$didz;
			for ($i = 0; $i < $kiekis; $i++) {
				$maz = $seka[0];
				$didz = $seka[0];
				if ($seka[$i] > 0) $teigiamuSuma += $seka[$i];
				else if ($seka[$i] < 0) $neigiamuSuma += $seka[$i];
 
				if ($seka[$i] % 2 == 0) $lyginiai++;
				if ($seka[$i] < $maz) $maz = $seka[$i];
				if ($seka[$i] > $didz) $didz = $seka[$i];
			}
		  echo '<pre>Teigiamu skaiciu suma ' . $teigiamuSuma;
		  echo '<br>Neigiamu skaiciu suma ' . $neigiamuSuma;
		  echo '<br>Lyginiu nariu yra: ' . $lyginiai;
		  echo '<br>Maziausias narys: ' . $maz;
		  echo '<br>Didziausias naryrs: ' . $didz . '</pre>';
 
		  $pirminiai = array();
		  for ($i = 0; $i < $kiekis; $i++) {
		  	$dalikliai = 0;
		  	for ($j = 1; $j <= $seka[$i]; $j++) {
		  		if ($seka[$i] % $j == 0) $dalikliai++;
		  	}
		  	if ($dalikliai == 2) {
		  		$pirminiai[$i] = $seka[$i];
		  	}
		  }
		  echo '<pre>Pirminiu skaiciu masyvas<br>';
		  print_r ($pirminiai);
		  echo '3.2. Realizuokite stačiojo trikampio įžambinės, perimetro ir ploto skaičiuoklę.<br>';
		  echo '<center><img src=https://i.imgur.com/dNCwTe2.png><br></center>';
		?>
		<form method="post" action="index.php">
<center>
<pre>
a = <input type="number" name="a" value='0'>
b = <input type="number" name="b" value="0">
<input type="submit" value="skaiciuoti">
</pre>
</center>
</form>
 
		<?php
			if (isset($_POST['a']) && isset($_POST['b'])) {
				$izambine = sqrt(($_POST['a'] * $_POST['a']) + ($_POST['b'] * $_POST['b']));
				echo '<center>Izambine yra lygi: ' . $izambine . '<br>';
				echo 'Perimetras lygus: ' . (($_POST['a'] + $_POST['b']) + ($izambine)) . '<br>';
				echo 'Plotas lygus: ' . ($_POST['a'] * $_POST['b'] / 2) . '<br></center>';
			}
			else echo 'Iveskite reiksmes';
		?>
 
		<p>3.3. Sugeneruokite sveikųjų skaičių dvimatį masyvą iš NxM elementų.
1) Suraskite ir išveskite masyvo kiekvienos eilutės didžiausią, mažiausią elementus:
išveskite juos ir jų indeksus.
2) Iš dvimačio masyvo suformuokite 2 naujus vienmečius masyvus – viename surašant
mažiausius, o kitame didžiausius eilučių elementus.
3) Suraskite ir išveskite dvimačio masyvo kiekvieno stulpelio elementų vidurkį.
Masyvo matą (t.y. yra N ir M reikšmes), sveikųjų skaičių intervalo (iš kurio bus
generuojamos masyvo elementų reikšmės) nurodo naudotojas.</p></pre>
	<?php
		echo 'IS SIU SKAICIU BUS SUKURTAS MASYVAS NxM<br>';
 
		echo '<form method="post" action="index.php">';
		echo 'Iveskite N(eiluciu skaicius)<br>';
		echo '<input type="number" name="N"><br>';
		echo 'Iveskite M(stulpeliu skaicius)<br>';
		echo '<input type="number" name="M"><br>';
		echo '<input type="submit" value="sukurti">';
		echo '</form>';
 
		if (isset($_POST['N']) && isset($_POST['M'])) {
			$m = array();
			for ($i = 0; $i < $_POST['N']; $i++) {
				for ($j = 0; $j < $_POST['M']; $j++) {
					$m[$i][$j] = rand(0, 100);
				}
			}
		}
		else echo 'iveskite reiksmes';
		echo '<pre>';
		print_r($m);
		echo '</pre>';
 
 
		$maziausi = array();
		$didziausi = array();
		for ($i = 0; $i < $_POST['N']; $i++) {
			$sum = 0;
			$indeksasM = 0;
			$maziausias = $m[$i][0];
			$didziausias = $m[$i][0];
			for ($j = 0; $j < $_POST['M']; $j++) {
				$sum = $sum + $m[$i][$j];
				if ($m[$i][$j] <= $maziausias) {
					$maziausias = $m[$i][$j];
					$indeksasM = $j;
					$maziausi[$i] = $maziausias;
				}
				if ($m[$i][$j] >= $didziausias) {
					$didziausias = $m[$i][$j];
					$indeksasD = $j;
					$didziausi[$i] = $didziausias;
				}
				$vidurkiai[$i] = $sum / count($m);
			}
			echo $i . ' masyvo maziausias elementas: ' . $maziausias . ', jo indeksas ' . $indeksasM . '<br>';
			echo $i . ' masyvo didziausias elementas: ' . $didziausias . ', jo indeksas ' . $indeksasD . '<br>';
		}
			echo '<hr>';
			echo 'visu eiluciu maziausi nariai: <br>';
			echo '<pre>';
			print_r($maziausi);
			echo '</pre>';
			echo '<hr>';
			echo 'visu eiluciu didziausi nariai: <br>';
			echo '<pre>';
			print_r($didziausi);
			echo '</pre>';
			echo '<hr>';
			echo '<hr>';
			echo 'visu eiluciu vidurkiai: <br>';
			echo '<pre>';
			print_r($vidurkiai);
			echo '</pre>';
			echo '<hr>';
	?>
 
	</body>
</html>
 
 
 
 
 
//Masyvas2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<!DOCTYPE html>
<html lang="lt">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Klasės X pažangumas</title>
</head>
<body>
  <h1>Klasė X</h1>
  <hr>
  <?php
 
  $Klase7B = array(
    'Jonaitis' => array(
				  'vardas' => 'Rimantas',
      'Matematika' => array(10,6,7),
      'Lietuvių k.' => array(7,5,8,10,10,4),
      'Fizika' => array(8,6)
    ),
    'Petraitytė' => array(
				  'vardas' => 'Ona', 
      'Matematika' => array(10,10,10,10),
      'Lietuvių k.' => array(9,10,8),
      'Fizika' => array(4,2,10)
    ),
    'Ramanauskas' => array(
				  'vardas' => 'Antanas',
      'Matematika' => array(10,10,10,10,10,10),
      'Lietuvių k.' => array(7,4,9,8,6,4,2,10,10),
      'Fizika' => array(8,7)
    ),
    'Rimkutė' => array(
				  'vardas' => 'Janina',
      'Matematika' => array(9,3,4,5,2,2),
      'Lietuvių k.' => array(7,8,6,7,9),
      'Fizika' => array(6)
    )
  );
  echo '<pre>';
		print_r($Klase7B);
  echo '</pre>';
 
		ksort($Klase7B);
 
		echo '<hr><pre>';
		print_r($Klase7B);
  echo '</pre>';
		echo '<hr>';
 
		foreach($Klase7B as $pav => $dal){//$dal 2D masyvas
			echo $pav.' '.$dal['vardas'].'<br>';
			ksort($dal);
			//echo '<pre>';
	  	//print_r($dal);
   //echo '</pre>';
			foreach($dal as $pavad => $paz){//$paz - vienmatis
				 if($pavad != 'vardas'){
						echo $pavad.": ";
						$vid = 0;
						foreach($paz as $reiksme){
							echo $reiksme.'; ';
							$vid += $reiksme;
						}
						$vid = round($vid/count($paz),2);
						echo '<b>'.$vid.'</b>';
						echo '<br>';
					}
			}
			echo '<hr>';
		}
 
 
  ?>
  <hr>
  <?php echo 'Sudervė '.date('Y').'&copy;'; ?>
</body>
</html>
 
 
 
 
 
 
//Forma -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<!DOCTYPE html>
<html lang="lt">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <!-- <form action="forma.php" method="post">
    Vardas <input type="text" name="V">
    <input type="submit" value="Toliau">
  </form> -->
<?php
   if(!isset($_POST['V'])){
     forma1();
   }
   else{
     $v = $_POST['V'];
     if($v == ''){
       echo '<p>Neivedete vardo</p>';
       forma1();
     }
     else{
       echo '<p> Lankytojas: '.$v.'</p>';
     }
   }
?>
 
 
</body>
</html>
<?php
  function forma1(){
    echo '
    <form action="forma.php" method="post">
    Vardas <input type="text" name="V">
    <input type="submit" value="Toliau">
    </form>';
  }
 ?>
 
 <?php  
  function forma2(){
 ?>
  <form action="forma.php" method="post">
    Vardas <input type="text" name="V">
    <input type="submit" value="Toliau">
  </form>
 <?php
  }
?>
 
 
 
 
 
//Registracija ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<?php
$users=array(
  "Jonas"=>"abc123",
  "Rasa" =>"xy*z",
  "Kostas" =>"kostia*/*"
);
function forma(){
  echo '
      <form method="post" action="index.php">
        <table style="width:300px;margin:auto;">
          <tr>
           <td>Vardas</td>
           <td><input type="text" name="V"></td>
         </tr>
         <tr>
           <td>Slaptažodis</td>
           <td><input type="password" name="S"></td>
         </tr>
         <tr>
           <td colspan="2"><input type="submit" value="Pirmyn"> 
           <input type="reset" value="Trinti"></td>
         </tr>
        </table>
     </form>  
      ';
  }
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="lt">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Forma</title>
</head>
 
<body>
<h1 style="text-align:center">Registracija</h1>
<hr>
 
<?php
//cia rasysime programa
    //if (isset($_POST["V"]) == false)
      if (!isset($_POST["V"])) {
        forma();
      }
      else {
        $n = $_POST['V'];
        $d = $_POST['S'];
        if($n == '' || $d == '' || strlen($n) <= 3) {
          echo '<p style="text-align:center">Duomenu ivedimo klaida</p>';
          forma();
        }
        else {
          $ar = false;
          foreach($users as $UN => $UP) {
            if ($n == $UN && $d == $UP) {
              $ar = true;   
            }
            if ($ar) break;
          }
          if (!$ar) {
            echo '<p style="text-align:center">Nepavyko prisijungti, bandykite dar karta</p>';
            forma();
          }
          else {
            echo '<p>VALIO, PRISIJUNGETE, ' . $n . '</p>';
            echo '<button onclick="history.go(-1);">Back </button>';
          }
        }
 
      }
?>
 
 
 
</body>
</html>
 
 
 
 
//Sortai -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<!DOCTYPE html>
<html lang="lt">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Klasės mokinių ūgiai</title>
</head>
<body>
  <h1>Klasės mokinių ūgiai</h1>
	<?php
		function did ($mas) {
			sort($mas);
			return $mas;
		}
		function maz($mas) {
			rsort($mas);
			return $mas;
		}
		$test = array(10, 50, 60, 10, 5, 8, 9, 1, 4, 3, 5);
		echo '<pre>';
		print_r (did($test));
		print_r (maz($test));
	?>
 
	<form method="post" action="index.php">
<textarea rows="5" cols="30" name="UGIAI" placeholder="Iveskite mokiniu ugius cm, atskirdami kableliais"></textarea>
<input type="submit" value="OK">
 
	</form>
 
	<?php
		if (isset($_POST["UGIAI"])) {
			$eilute = $_POST["UGIAI"];
			$UM = explode(',',$eilute); //isardo teksto eilute pagal pozymi i masyva
		}
		echo '<p>5C klases mokiniu ugiai didejanciai' . '<br>';
		for ($i = 0; $i < count($UM) ; $i++) {
			echo $UM[$i] . 'cm; ';
		}
		echo '</p>';
		print_r($UM);
		echo '<p>5C klases mokiniu ugiai mazejanciai' . '<br>';
		$mazejanciai = maz($UM);
		for ($i = 0; $i < count($UM) ; $i++) {
			echo $mazejanciai[$i] . 'cm; ';
		}
		echo '</p>';
		print_r($mazejanciai);
 
		echo '<p>';
		//---4 dalis
		echo '<p>Du didziausi: ' . $mazejanciai[0] . ' ' . $mazejanciai[1] . '<p>';
		echo '<p>Du maziausi: ' . $mazejanciai[count($mazejanciai)-1] . ' ' . $mazejanciai[count($mazejanciai)-2] . '<p>';
 
 
	?>
</body>
</html>
 
 
 
 
//4 PRATYBOS   Valiutos Konvertavimas------------------------------------------------------------------------------------------------
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<title>4 pratybos</title>
	</head>
 
	<body>
		<img src="https://i.imgur.com/9qlvg1k.png" height="300">
 
		<h2>Valiutos konvertavimas</h2>
		<hr>
		<form method="post" action="index.php">
			<input type="number" name="litai">Lt
			<select name="valiuta">
			 <option>Eurais</option>
			 <option>Svarais</option>
			 <option>Doleriais</option>
			</select>
			<button type="submit">skaiciuok</button>
		</form>
		<hr>
	</body>
 
	<?php
		if (isset($_POST['litai']) && isset($_POST['valiuta'])) {
			if ($_POST['valiuta'] == 'Eurais') {
				echo $_POST['litai'] . ' litu yra ' . $_POST['litai'] / 3.4528 . ' euru.';
			}
			else if ($_POST['valiuta'] == 'Svarais') {
				echo $_POST['litai'] . ' litu yra ' . $_POST['litai'] * 0.2463 . ' svaru.';
			}
			else if ($_POST['valiuta'] == 'Doleriais') {
				echo $_POST['litai'] . ' litu yra ' . $_POST['litai'] * 0.3356 . ' doleriu.';
			}
			else if ($_POST['litai'] == "") echo 'tuscias laukelis';
			else echo 'Irasykite suma';
		}
	?> 
</html>
 
 
 
//9 Pratybos ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<?php
session_start();
?>
<!doctype html>
<html lang="lt">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Renato slėptuvė</title>
<link href="w3.css" rel="stylesheet">
</head>
 
<body>
<div class="w3-container w3-orange w3-center w3-jumbo w3-animate-top">
<h1>Renato slėptuvė</h1>
</div>
<div class="w3-cell-row">
<div class="w3-container w3-amber w3-cell w3-row w3-animate-left" style="width:25%">
<p>
	 <a href="?link1" class="w3-button w3-white w3-block w3-animate-left">Naujienos</a><p>
   <a href="?link2" class="w3-button w3-white w3-block w3-animate-left">Apie</a><p>
   <a href="?link3" class="w3-button w3-white w3-block w3-animate-left">Tai įdomu?</a><p>
   <a href="?link4" class="w3-button w3-white w3-block w3-animate-left">Skaičiuoklė</a><p>
	 <a href="?link5" class="w3-button w3-white w3-block w3-animate-left">Kontaktai</a>
</p>	 
</div>
<div class="w3-container w3-cell w3-row">
<?php
  if(!empty($_GET)){
		if(isset($_GET['link1'])){include('files/link1.php');}
		elseif(isset($_GET['link2'])){include('files/link2.php');}
		elseif(isset($_GET['link3'])){include('files/link3.php');}
		elseif(isset($_GET['link4'])){include('files/link4.php');}
		elseif(isset($_GET['link5'])){include('files/link5.php');}
		else{include('files/404.php');}
		}
	else{include('files/link1.php');}
 
	?>
</div>
</div>
<div class="w3-container w3-center">
  <h3>2021&copy renatas@pastas.lt</h3>
	<p>
	<?php
	$f=fopen('data/counter.txt','r');//readd
	$kiek = fread($f,filesize('data/counter.txt'));
	fclose($f);
	(int)$kiek++;
	echo 'Lankytojų kiekis: '.$kiek;
	$f=fopen('data/counter.txt','w');//write
	fwrite($f,(string)$kiek);
	fclose($f);
	?>
	</p>
</div>
</body>
</html>
 
 
 
 
 
 
 
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="lt">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Renato geriausia svetainė</title>
<style>
 div{
	 border: 1px solid orange;
	 margin: 5px;
 }
 .renis{
  color: white;
 text-shadow: 1px 1px 2px orange, 0 0 25px black, 0 0 5px black;
 font-size: 40px;
 }
 .fotocontent{
	 width:1200px;
	 margin: auto;
	 float:left;
 }
 .fotocontent .mini{
	 width: 142px;
	 height:106px;
	float: left;
 
 }
 .fotocontent .maxi{
	 width: 800px;
	 height: 600px;
	 clear:left;
	 margin:auto;
 .fotocontent .mini img{
	 border-radius:30px;
 }
 .fotocontent .maxi img{
	 border-left: 30px groove khaki;
 }
 }
</style>
</head>
 
<body>
<h1 class="renis">Renato geriausia svetainė </h1>
 <hr>
<h2 class="renis">FotoAlbumas, naudojant tekstinį failą</h2>
 <?php
	$eil = file('foto.txt');
	$foto = []; //tuscias masyvas
	for($i=0;$i <count($eil);$i++){
		$foto[$i] = explode('|',$eil[$i]);
	}
 
	//echo '<pre>';
	//print_r($foto);
	//echo '<pre>';
	unset($eil);
	echo ' <div class="fotocontent">'."\n";
	for($i=0;$i <count($foto);$i++){
		echo '  <div class="mini">'."\n";
		echo '    <a href="?nuotraukos='.($i + 1).'">'."\n";
		echo '  <img src="images/'.$foto[$i][0].'" alt>'."\n";
		echo '    </a>'."\n";
		echo '  </div>'."\n";
	}
	echo '  <div class="maxi">'."\n";
	if(!isset($_GET['nuotraukos'])){
	echo '  <img src="images/'.$foto[0][1].'" alt>'."\n";
	}
	else
		$nr = $_GET['nuotraukos'] - 1;
	echo '  <img src="images/'.$foto[$nr][1].'" alt>'."\n";
	echo '  </div>'."\n";
	echo ' </div>'."\n";
 ?>
 
 
 
</body>
</html>