Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
22 days ago
972 B
1
Indexable
Never
#include <xc.h>

#define SWITCH_NEXT PORTBbits.RB0
#define LEDS PORTA

void program1() {
  for (unsigned char counter = 0; ; counter++) {
    LEDS = counter; // Wyświetl wartość licznika na diodach LED
    if (counter == 255) // Jeśli licznik osiągnie wartość 255, zresetuj go do 0
      counter = 0;
    if (SWITCH_NEXT == 0) // Sprawdź, czy przycisk przełączania w przód jest naciśnięty
      break; // Jeśli tak, zakończ funkcję program1()
  }
}

int main(void) {
  TRISA = 0x00; // Ustawienie diod LED jako wyjścia
  TRISB = 0x01; // Ustawienie przycisku przełączania w przód jako wejścia, RB0 - switch_next
  
  while(1) {
    if (SWITCH_NEXT == 0) { // Jeśli przycisk przełączania w przód jest naciśnięty
      program1(); // Wywołaj program1()
      while (SWITCH_NEXT == 0); // Poczekaj aż przycisk zostanie zwolniony
    }
  }
  
  return 0;
}
Leave a Comment