Задача 1 на HTML

mail@pastecode.io avatar
unknown
html
2 months ago
1.1 kB
0
Indexable
Never
<html>
<head>
  <title>Основни Определения в ИТ</title>
</head>
<body>

<h1><center><family ="Times New Roman">Основни определения в ИТ</center></font></h1>


<p><b><center>Определение за ИТ</center></b></p>
<p><I><p style="background-color:white">Информационните технологии са Съвкупност от софтуер, хардуер и човешки ресурси.</I></p>
<HR></HR>


<p size="12"><b><center>Определение за софтуер</center></b></font>
<p style="background-color:green;" style="color:white;"><I>Това са компютърни програми, процедури, правила, както и данни, които функционират с помощта на компютърната система.</I></p>
<HR></HR>

<p><B><center>Видове софтуер:</center></B></p>
<I><p style="background-color:red;">Системен<br>Приложен<br>Компилатор</I></p>
<hr></hr>

</body>
</html>
Leave a Comment