Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
836 B
2
Indexable
Never
td, thể dục
td, tác dụng
qhtd, quan hệ tình dục
ds, danh sách
kt, kiến thức
kt, kiểm tra
ktr, kiểm tra
gk, giám khảo
gk, giữa kỳ
tn, tài năng
ss, samsung
clc, chất lượng cao
dtcl, đấu trường chân lý
lmht, liên minh huyền thoại
bbh, bún bò huế
bdmt, bún đậu mắm tôm
vl, vật lý
vlkt, vật lý kĩ thuật
ck, chuyển khoản
qhđ, quy hoạch động
clb, câu lạc bộ
mpvc, miễn phí vận chuyển
vc, vận chuyển
vc, voucher
k, ung thư
as, ánh sáng
bt, biết
nc, nước
nc, nói chuyện
rep, trả lời
tb, thông báo
vp, văn phòng
cbi, chuẩn bị
ma tóe, ma túy
hsd, hạn sử dụng
nsx, ngày sản xuất
ccmn, chung cư mini
sll, số lượng lớn
gtgt, giá trị gia tăng
sdt, số điện thoại
Leave a Comment