Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
c_cpp
21 days ago
780 B
1
Indexable
Never
#include <iostream>
#include <cmath>

bool czyKwadrat( int liczba );

int main()
{
  int liczba = 0;
  std::cout << "Podaj liczbe: ";
  std::cin >> liczba;

  if( liczba < 0 )
  {
    std::cout << "Liczba musi byc wieksza od 0!\n";
    return 0;
  }

  if( czyKwadrat( liczba ) )
  {
    std::cout << "Liczba " << liczba << " jest kwadratem liczby calkowitej." << std::endl;
  }
  else
  {
    std::cout << "Liczba " << liczba << " nie jest kwadratem liczby calkowitej." << std::endl;
  }

  return 0;
}

bool czyKwadrat( int liczba )
{
  int pierwiastek = static_cast< int >( sqrt( liczba ) );

  if( pierwiastek * pierwiastek == liczba )
  {
    return true;
  }

  return false;
}
Leave a Comment